Nakoniec dôjde ku kompromisu

zdroj TASR

Ako hodnotíte summit? Považujete ho za užitočný?

Myslím, že bol úspešný a užitočný. Tiež, že to bol podľa mňa osobný úspech pre slovenského premiéra. Ten sa stáva v určitom zmysle hovorcom „Priateľov kohézie“, ktorí sa zaviazali chrániť najdôležitejší investičný rozpočet v Európskej únii. Dnes je podpora kohézie celkom očividná v podobe väčšiny členských štátov – 15 krajín, medzi ktorými je aj Portugalsko, Španielsko alebo Poľsko, čo sú dôležité štáty EÚ. Táto väčšina sa prejavuje tiež v komunitárnych inštitúciach – v Parlamente a Komisii, ktoré prijali záväzok brániť myšlienky solidarity a kooperácie.

Očakávajú sa tiež zmeny v rozpočte na tento rok, ktorý sa ukazuje ako nedostatočný…

Hovoril som s komisárom Lewandowskim, ktorý je za to zodpovedný. To, čo sa dnes deje je výsledkom politiky členských štátov EÚ, ktoré sa dohodli na dodatočných opatreniach, ale odmietli zabezpečiť ich nevyhnutné financovanie. A teraz sa deje to, čo sme predpovedali v Európskom parlamente a čo predpovedala pred rokmi Komisia. Že ak budú pokračovať v sľubovaní všetkého a zároveň budú brániť potrebnému financovaniu, skôr alebo neskôr sa vyčerpajú peniaze. A to je presne to, čo sa deje teraz a my budeme musieť diskutovať o dodatku k rozpočtu.

Poďme späť k budúcemu viacročnému finančnému rámcu. Myslíte si, že dôjde ku škrtom v iných častiach rozpočtu, napríklad v programe na vedu a inovácie Horizont 2020?

To je dôvod, prečo tu dnes sme. Aby sme sa vyhli škrtom v principiálne najdôležitejších častiach rozpočtu pre solidaritu a medzinárodnú spoluprácu, t.j. v rozvoji vzdelávania, regionálnom rozvoji, rozvoji vidieka, či v technologickom výskume. Všetky tieto časti rozpočtu vedú priamo k rastu a zamestnanosti a pritom tvoria približne 80 percent európskeho rozpočtu. Dnes sme tu preto, aby sme dali jasne najavo, že chceme brániť základnú myšlienku investícií do takých oblastí, ktoré najlepším spôsobom prispievajú k tvorbe pracovných miest a rastu.

Budú podľa Vás nakoniec „Priatelia kohézie“ vo svojej snahe úspešní?

Dúfam v to. Myslím, že nakoniec dôjde ku kompromisu. Obe strany ustúpia. Moje odporúčanie je nájsť spravodlivú dohodu, ktorá bude mať blízko k číslam Komisie. Tá navrhuje 1,1 percenta hrubého národného produktu členských štátov.