Návrh dlhodobého rozpočtu Únie je málo ambiciózny

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Luca Jahier. [ESHV]

Dlhodobý rozpočet EÚ pre roky 2021 až 2027 by mal byť minimálne na úrovni 1,3 percenta HDP Únie, tvrdí predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru LUCA JAHIER.

Luca Jahier je predsedom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), poradného orgánu Európskeho parlamentu reprezentujúceho zamestnávateľov, odborové zväzy, poľnohospodárov, spotrebiteľov a ďalšie záujmové skupiny občianskej spoločnosti.

Aké kľúčové posolstvo ohľadom Viacročného finančného rámca v stredu (19. septembra) EHSV predstaví eurokomisárovi pre rozpočet Oettingerovi?

Je viacero dôvodov, prečo nás návrh nového Viacročného finančného rámca od Európskej komisie potešil. Na druhej strane sú tu aj veci, s ktorými nie sme až tak spokojní.

V prvom rade sme vďační, že Komisia predostrela komplexný návrh, ktorý je zameraný na budúcnosť. Teraz nám do európskych volieb zostáva osem mesiacov. Je to síce krátky čas, ale stačí to na dosiahnutie dohody, ktorá tiež vyšle jasný signál voličom.

Aký je názor EHSV na samotný návrh Komisie?

Obsahuje nové priority ako bezpečnosť a obrana, viac investícií do ochrany vonkajších hraníc EÚ, migrácia a navýšenie rozpočtu pre inovácie, či oživenie investičného plánu. Týmito novými prioritami Komisia udala jasný smer pre budúcu agendu.

Dôležité je, že Komisia súčasne potvrdila, že vlastné zdroje ostanú kľúčovým zdrojom financovania nového rozpočtu.

No a nakoniec nové podmieňovanie čerpanie dodržiavaním zásad právneho štátu, ktoré sa nám javí príliš striktné. Je totiž zamerané len na nezávislosť súdneho systému, ako hlavného garanta riadneho finančného hospodárenia. Očakávame, že toto podmienenie bude ešte rozšírené.

Šéf regionálnej politiky Komisie o eurofondoch: Podporujeme silnejšiu rolu regiónov, dohodnúť sa musia so štátom

Konečné slovo ohľadom úlohy regiónov v riadení štrukturálnych fondov EÚ budú mať členské štáty. Úspešná decentralizícia však záleží od administratívnych kapacít na regionálnej úrovni, tvrdí MARC LEMAÎTRE z Komisie. 

Čo na návrhu Komisie najviac kritizujete?

Dôraz na nové priority prichádza zároveň so škrtmi v takzvaných „starých prioritách“ (kohézna politika a spoločné poľnohospodárska politika EÚ, – pozn. red.). Znamená to, že sa tieto „staré priority“ neosvedčili? Alebo už nie sú také dôležité? Podľa môjho názoru sú jasné dve veci.

Tieto priority, ktoré predstavujú významnú časť rozpočtu EÚ, nám poskytli kapacity na riešenie dôsledkov najväčšej krízy v histórii EÚ. Pomohli tiež s tak potrebnou transformáciou v sektoroch ako poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka či kohéznej a sociálnej politike. V niektorých prípadoch by dokonca bolo potrebné navýšenie finančných zdrojov, ako napríklad v sociálnych fondoch, ktoré zabezpečujú naplňovanie Európskeho pilieru sociálnych práv.

Ide preto podľa nás o zásadný rozpor. Nemali by sme prijímať nové priority na úkor zoškrtávania tých, ktoré sa v minulosti osvedčili a priniesli výsledky, hoci aj tu je ešte čo zlepšovať.

Keď teda zoberieme do úvahy nové a staré priority, navrhovaný rozsah (1,14 percenta HDP, pozn. red.) nasledujúceho Viacročného finančného rámca nie je dostatočné. Sme presvedčení, že minimum by malo byť 1,3 percenta HDP, tak ako sa uzniesol aj Európsky parlament. Ten návrh rozpočtu nie je tak ambiciózny, ako by mal byť.

Podľa niektorých členských štátov je ale 1,1 percenta HDP až príliš. Moja otázka na tieto štáty teda je: aké škrty teda navrhujete?

Rozpočet Únie dnes a zajtra: Aké zmeny v európskych financiách prináša návrh Komisie?

Európska komisia v máji predložila návrh nového viacročného finančného rámca. Predstavila v ňom svoju víziu o tom, ako by sa Únia mala vysporiadať s výpadkom britských príspevkov a ako zafinancovať riešenie problémov, ktorých význam v predošlých rokoch narástol.

Jeden z vašich predchodcov, Henri Malosse, bol po veľmi dlhej dobe prvým predstaviteľom niektorej z inštitúcii EÚ, ktorý v roku 2013 navštívil maďarského prezidenta Viktora Orbána. Vyhlásil vtedy, že jeho politika je veľmi „inovatívna“. Súhlasíte s ním?

Nechcel by som komentovať aktivity môjho predchodcu spred niekoľkých rokov.

V každom prípade nie je možné vyhnúť sa dialógu s demokraticky zvoleným predsedom vlády. Európsky parlament takisto pozval Orbána na plenárnu schôdzu. Zároveň ale verím, že každá členská krajina musí rešpektovať základné práva a zásady právneho štátu a zásady obsiahnuté v kodanských kritériách pre pristúpenie k EÚ.

Obmedzovanie slobody slova zavedením obštrukcií pre zahraničné univerzity a opatrenia namierené proti organizáciám občianskej spoločnosti pomáhajúcich utečencom sú dôkazmi o ohrození základných hodnôt, ktoré len ťažko môže niekto spochybniť.

Malosse bol nedávno tiež súčasťou kontroverzného výjazdu členov EHSV na Maledivy. Skupina vystupovala ako „neoficiálna delegácia“ výboru pred tamojšími prezidentskými voľbami. Neobávate sa prípadného ďalšieho zneužívania svojho postavenia zo strany niektorých členov ESHV? Plánujete zlepšiť vnútorné kontroly?

Pokiaľ viem, v minulosti sme nemali žiadne podobné problémy. EHSV deklaroval svoju jasnú pozíciu v oficiálnom vyhlásení k tomuto prípadu. Výbor nemá nijakú rolu v monitorovaní volieb. Išlo o súkromnú misiu.

Vzhľadom k tomu, že sme v minulosti nemali žiadny takýto prípad, nemáme ani žiadne vlastné sankčné postupy, ako ich má napríklad Európsky parlament. Na našej najbližšej plenárnej schôdze ale zaujmeme k tejto kauze jasný postoj v súlade s našim predošlým vyhlásením.

Nemôžeme sa prizerať, ako sa oslabovanie právneho štátu šíri do ďalších krajín, hovorí český europoslanec

Do spoločného rozpočtu EÚ by podľa LUDĚKA NIEDERMAYERA mali smerovať peniaze z digitálnej dane. Nové vlastné zdroje rozpočtu EÚ považuje za lepšiu a politicky priechodnejšiu cestu ako navyšovanie národných príspevkov.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8