Nemecký europoslanec: je správne, aby regióny rozhodovali o dohode CETA

Udo Bullmant (S&D, Nemecko)

Nezhody okolo CETA môžu potopiť celú dohodu. Je správne, aby malý región ako Valónsko blokoval podobnú transatlantickú dohodu?

Valónsko položilo otázky, ktoré trápia aj iných. Chcem, aby sme dostali dobrú dohodu. To zahŕňa aj vyriešenie otázok, ktoré vzniesol valónsky parlament.

Bolo chybou, že bola CETA označená za takzvanú zmiešanú dohodu, ku ktorej sa môžu vyjadrovať aj národné a regionálne parlamenty?

Nie, je to správne, pretože CETA obsahuje mnohé otázky zasahujúce do národných záujmov, ako je ochrana investorov. Vzhľadom na širokú diskusiu v Nemecku je dobré, že bol zapojený Bundestag aj Bundesrat (dolná a horná komora nemeckého parlamentu).

Prinesie obchodná dohoda v konečnom dôsledku ľuďom viac pozitív, alebo negatív?

To závisí od pravidiel, na základe ktorých bude fungovať. Silno podporujem, aby boli pravidlá zahraničného obchodu využívané ako nástroj pre posilnenie humanity, ochrany pracovníkov a udržateľnosti. Preto potrebujeme pre voľný obchod silné pravidlá.

Ako europoslanec budete o CETA hlasovať. Príjme, alebo odmietne Európsky parlament dohodu?

Ako sme vyhlásili na konferencii SPD vo Wolfsburgu minulý mesiac, členovia SPD v (euro)parlamente povedia áno, ak budú splnené ich vysoké kritériá.

Na ktoré hlavné body sa zameriava váš tlak cez parlament?

Povedali sme, že nechceme, aby ochrana investorov akýmkoľvek spôsobom zasahovala do našej legislatívy. Chceme sa tiež ubezpečiť, že budú ochránené municipálne služby: členské štáty nesmú mať žiadne obmedzenia v tom, aby občanom poskytovali adekvátne služby. Je tiež nevyhnutné, aby bola rešpektovaná ochrana pracovníkov.

tagesspiegel_logo_0