Nobuo Tanaka: Potrebujeme „čistú energiu“

Nobuo Tanaka, Zdroj: Getty Images

Finančná kríza škrtí súkromné investície do energetických projektov. Tanaka preto vyzýva svetové vlády, aby pri príprave záchranných hospodárskych balíčkov nezabúdali na oblasť energetiky a klimatických zmien. V exkluzívnom interview pre EurActiv vládam odkazuje, aby „zabezpečili, aby stimulačné balíky obsahovali aj nízkoemisné technológie, čo nazývame „novou zmluvou (New Deal) o čistej energii““.

Vo svojich výzvach nie je sám. Komisia, či niektoré politické skupiny v Európskom parlamente (najmä Zelení a Socialisti) žiadajú, aby záchranné plány pomáhali transformácii na nízkoemisnú ekonomiku. V Spojených štátoch zas prezident Barack Obama sľúbil počas predvolebnej kampane vytvorenie piatich miliónov „zelených“ pracovných miest.

Riziko nízkych investícií

Podľa Tanaku čelí svet vážnej hrozbe nedostatočného investovania do čistých energií, a návratu k „špinavším“ zdrojom. „Znížený prístup k pôžičkám sťažuje financovanie kapitálovo náročných projektov, ako je jadro, či obnoviteľné zdroje… nižšie ceny energie robia jej výrobu z fosílnych palív v porovnaní s tým konkurencieschopnejšou.“

„Súčasná úverová kríza, spolu s nižšími cenami energií, môže posilniť investície do uhlia a plynu v sektore výroby elektrickej energie, čo nás môže zviesť na cestu vyšších emisií, než by to bolo za iných okolností.“

Jedným z najväčších rizík podľa Tanaku je, že sa svet zasekne v slepej uličke silno znečisťujúcich zdrojov energie, kvôli dlhému životnému cyklu v energetike. Elektrárne majú priemernú životnosť 60 rokov, preto Tanaka varuje, že „následky investičných rozhodnutí, ktoré urobíme dnes, budú s nami ešte mnoho nasledujúcich rokov“.

Šéf IEA verí, že na globálnej úrovni existujú dostatočné zdroje na krytie 26 biliónových investícií, ktoré svet údajne potrebuje do roku 2030, aby pokryl rastúci dopyt po energii. Hoci má väčšina kapitálu prísť zo súkromného sektora, „v energetickom sektore vždy ostane rola pre verejné peniaze – najmä pri vývoji projektov potrebných na dosiahnutie energetickej bezpečnosti a environmentálnych cieľov“.

Tanaka dúfa, že energetický sektor bude schopný mobilizovať potrebné investície. „V minulosti bol schopný mobilizovať potrebné financovanie.“ Podmienkou však je, aby „existovali finančné mechanizmy, návratnosť investícií bola dostatočne vysoká, a investičné podmienky dostatočne príťažlivé“.

„Dnešná kríza je trochu iná, ako tá v 70. rokoch. V súčasnosti pociťujeme na ropnom trhu prechodný stav nadbytku, no nemali by sme sa tým nechať upokojiť. Počas súčasnej krízy je potrebné udržať investície, aby sme v budúcnosti boli schopní pokryť rastúci dopyt.“

Zapojiť sa majú aj rozvojové krajiny

Tanaka varuje pred neistou situáciou v rozvojovom svete. IEA odhaduje, že asi polovica svetových energetických investícií bude musieť smerovať práve tam. Len tak udrží ponuka krok s dopytom.

„Neistota ohľadom toho, či budú rozvojové krajiny schopné mobilizovať túto úroveň investícií, je mimoriadna. Najmä v Afrike a Indii.“

„Vo väčšine rozvojových krajín musia investície v sektore výroby energie vzrásť výrazne nad súčasnú úroveň, ak chceme dosiahnuť hospodársky rast a splniť environmentálne a sociálno-rozvojové ciele.“

Elektrárne sú v rozvojových krajinách často v rukách štátu. Preto „investičný kapitál musí vo väčšine prípadov prísť od vlády a vo forme pôžičiek od multilaterálnych úverových agentúr“.

Globálny dopyt po energii bude v najbližších rokoch rásť najmä kvôli krajinám, ktoré nie sú členom IEA, ako je Čína. Podľa Tanaku preto musia rozvojové krajiny úzko spolupracovať s rozvinutými na riešení problému energetickej bezpečnosti.

Na margo možného rozšírenia IEA šéf agentúry povedal: „Vzhľadom na stále kľúčovejšiu úlohu Číny na globálnych energetických trhoch máme extrémny záujem na pokračovaní úzkej spolupráce, a ak to dovolia podmienky, túto spoluprácu ďalej budovať.“

„Prvou podmienkou samozrejme je, aby Čína chcela vstúpiť do IEA.“


Celé interview v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.