P. Berés: “Energie bezpochyby zdražia”

  • Ján Slota nedávno spochybnil rýchle zavedenie eura na Slovensku. Tvrdil, že vzhľadom na americkú recesiu a dianie na finančných trhoch treba myslieť strategicky. Môže byť národná mena lepšou ochranou pred dopadom globálnych ekonomických problémov?

Pre členské štáty eurozóny je dnes veľkou  výhodou, že majú euro a môžu tak čeliť aktuálnej globálnej kríze na finančných trhoch. Ak by to tak nebolo, situácia by mala pre ne oveľa horšie následky. V prípade Slovenska si treba uvedomiť, že už je členom systému ERM-II a koruna je zviazaná s vývojom eura. Táto väzba pomáha vašej ekonomike.

Treba si uvedomiť aj ďalšiu vec – nemyslím si, že slovenská ekonomika bude priamo ovplyvnená finančnou krízou. Ale druhotné efekty tu budú – akonáhle skĺzne USA do recesie, bude to mať vplyv na najväčšie európske ekonomiky a to sa dotkne aj Slovenska, najmä prostredníctvom obchodu. Preto si myslím, že obavy vášho politika (Jána Slotu) nie sú namieste. Pretože byť súčasťou eurozóny práve v takejto situácii, je pomoc.

  • Objavujú sa názory, najmä v Českej republike, že s prijatím eura je lepšie počkať, pokiaľ sa ekonomika a životná úroveň nevyrovnajú ostatným členom eurozóny a v tomto období využívať výhody silnej národnej meny. Je takáto vyčkávacia taktika lepšia?

Pre Slovensko je dôležité vyhodnotiť, či štrukturálne reformy, ktoré doteraz uskutočnilo, sú dostatočné. To bude napokon posudzovať aj Európska komisia.

  • Takže vy osobne neviete povedať, kedy je najlepší čas na vstúpenie do eurozóny a či nie je lepšie využívať silnú menu na potlačenie rastu inflácie…

 Vaša mena je silná, pretože sa pripravujete na vstup do eurozóny! Pretože ste viazaní fiškálnou disciplínou a povinnosťou robiť štrukturálne reformy! Tieto dve veci – prijatie eura a silná mena – sa nedajú oddeliť.

  • Myslíte si, že je nevyhnutné prijímať špeciálne zákony na pomoc najzraniteľnejším vrstvám spoločnosti, aby neutrpeli prechodom na euro? Mám na mysli jednorazové dávky, zvýšenia dôchodkov…

Toto je dobrá vec a dobrý úmysel tejto vlády. Euro má predovšetkým zlepšiť život ľudí. V eurozóne je silný tlak, aby sa nezvyšovali mzdy (inflačná špirála), ale zároveň sa musíte postarať o najchudobnejších a zabezpečiť, aby tiež mali výhody z jednotnej meny.

  • Ale keď toto hovoríte, zároveň tým pripúšťate, že euro bude znamenať zdražovanie…

Nie, to nie. Pozrite sa, celá krajina sa veľmi snaží, aby ste euro prijali čím skôr. To si vyžaduje veľké úsilie a ľudia musia pocítiť výhody tohto snaženia.

  • Ale ja sa pýtam, či zavedenie eura prinesie veľké zdražovanie, ktoré si vyžiada takéto špeciálne kompenzačné zákony pre najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti.

Nuž, toto bude pre vás náročná úloha. Budete musieť vysvetliť ľuďom, čo spôsobuje nárast cien.

  • Aký nárast cien po zavedení eura očakávate?

Zdražovanie príde najmä v oblasti energetiky. O tom niet pochýb, pretože vaše ceny energií sa stanovujú raz ročne a keď sa pozriete na svetové trhy, zdražovanie vás určite neminie. Každá krajina rieši tento problém vplyvov zdražovania na najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti. Ale nesúvisí to len s prijatím eura. Výrazný vplyv majú ceny na svetových trhoch.


Rozhovor bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku