Pri rozpočte na rok 2013 sme zmätení

Aká nálada panuje v Európskej komisii po letnej prestávke? Ste si istí, že sa podarí nájsť riešenie krízy v eurozóne?

Panuje odhodlanie urobiť všetko pre to, aby sa podarilo dlhovú krízu prekonať. Toto odhodlanie sa premietlo aj na najvyššej politickej úrovni v EÚ. Na summite 29. júna, lídri eurozóny potvrdili svoj jednoznačný záväzok podstúpiť všetko nevyhnutné na ochranu jednotnej meny a zaistenie finančnej stability. Na základe tohto môj kolega Olli Rehn začiatkom augusta zdôraznil, že euro je nezvratné a zdôraznil potrebu zachovať jednotnú eurozónu.

Kríza sa nedá vyriešiť za jednu noc a nemali by sme preto ignorovať bezprecedentné kroky, ktoré sme vykonali v uplynulých dvoch rokoch v snahe zabezpečiť finančnú stabilitu a vytvoriť podmienky pre hospodársku obnovu. Makroekonomické nerovnováhy sa naprávajú, prebiehajú nevyhnutné fiškálne korekcie, posilnili sa záchranné fondy eurozóny a vzniká trvalý euroval, ktorý bude čoskoro funkčný. Okrem toho prebieha rekapitalizácia a kde je potrebné aj reštrukturalizácia bankového sektora, posilnila sa kontrola, aby Európa mala zdravé, efektívne regulované banky, schopné požičiavať domácnostiam a podnikom. Reformovali sme hospodárske riadenie, tak, aby sme zakotvili kultúru stability v EMÚ a sprístupnili udržateľný rast. Teraz sa potrebujeme udržať na kurze fiškálnej konsolidácie, štrukturálnych reforiem a vyšších investícií na posilnenie ekonomiky.

Európsky rozpočet má v tomto svoju úlohu. Zameriava sa napríklad na investície do infraštruktúry, vzdelávania a vedy a výskumu a je kľúčovým nástrojom na riešenie súčasnej krízy. To jednomyseľne potvrdili aj lídri všetkých členských krajín na summite 29. júna, ktorí ho nazvali katalyzátorom pre tvorbu pracovných miest a hospodársky rast v Európe. Súčasné rokovania o rozpočtovom rámci sú dôležité preto, aby rozpočet mohol byť plne využívaný ako protikrízový balík, musí byť teda efektívne financovaný a nastavený na tie oblasti, ktoré podporujú rast.

Predseda Komisie José Manuel Barroso tesne pred prestávkou adresoval hlavám štátov a vlád list, v ktorom vyjadril znepokojenie z postojov niektorých z nich voči rozpočtu na rok 2013. Mohli by ste opísať problematiku aj reakcie?

Musím priznať, že sme zmätení. V skratke ide o to, že v prípade rozpočtu na budúci rok Rada (Rada EÚ) chce presný opak toho, čo sa hlavy štátov a vlád dohodli pred pár týždňami. Ako som povedal, 29. júna Európska rada vyzvala k investíciám na podporu konkurencieschopnosti a prijala Pakt pre rast a zamestnanosť, v ktorom uvádza, že rozpočet EÚ musí byť katalyzátorom pre rast a tvorbu pracovných miest v Európe. Dva týždne na to však Rada (Rada EÚ) požiadala o zníženie návrhu rozpočtu na rok 2013 o viac ako 5 miliárd eur, z čoho má 3,5 miliardy ísť práve na udržateľný rast.

Rada (Rada EÚ) chce 1,5-percentné zvýšenie na oblasť konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti, čo je menej ako miera inflácie. Je to naozaj investovanie do rastu a zamestnanosti? Ako môžu členské štáty jeden deň vyzývať k investíciám do rastu a tvorby pracovných miest a len dva týždne na to odporúčajú škrty v rovnakých oblastiach?

Viacročný finančný výhľad na obdobie 2014 – 2020 je však ešte väčšou výzvou ako ročný rozpočet. Cyperské predsedníctvo avizovalo, že vyzbiera národné pozície. Máte prehľad o tom, ako to prebieha? Aké budú ďalšie kroky?

Súčasné vyjednávania o viacročnom rámci naozaj prebiehajú v zložitých podmienkach. Pre pretrvávajúcu krízu je včasné prijatie návrhu ešte naliehavejšie, tak ako aj odomknutie potenciálu rozpočtu EÚ podnecovať investície, rast a tvorbu pracovných miest. Komisia je plne zapojená do celého procesu. Bol som na stretnutí Rady EÚ 30. augusta v Nikózii, a verím, že sme dosiahli výrazný pokrok. Všetkých 27 členských štátov potvrdilo, že chcú, aby k dohode došlo do konca tohto roka. Je to kľúčové, pretože až po tom, čo sa odsúhlasí celý balík, budeme môcť začať detailne pracovať na jednotlivých politikách. A to môže trvať aj rok.

Keďže nové finančné obdobie začína v januári 2014, súhlas potrebujeme do konca roka. Okrem toho rozpočet EÚ je dobrý pre zamestnanosť a rast. Netvrdím to len ja. Povedali to mnohí ekonómovia, aj politickí lídri, vrátane Angely Merkelovej, ktorá na nedávnom stretnutí s Mariom Montim uviedla, že rozpočet EÚ podporuje rast. Bolo by neakceptovateľné, ak by v čase krízy nebol plne využitý efektívny nástroj, ktorý podporuje rast a zamestnanosť.

Vaša rodná krajina Poľsko je celkom úspešná v čerpaní fondov EÚ. Varšava vyzýva k vyššiemu rozpočtu, ktorý má vďaka pridanej hodnote úniových politík slúžiť na prekonanie krízy. Mohli by ste vysvetliť prečo euro minuté cez európske politiky prináša viac pridanej hodnoty?

Dám vám jednoduchý príklad. V rámci kohéznej politiky počas obdobia 2000 – 2006 návratnosť každého investovaného eura bola 2,1 eura. Odhadujeme, že do roku 2020 návratnosť dosiahne 4,2 eura z každého investovaného eura. V oblasti vedy a výskumu je miera ešte vyššia. V niektorých prípadoch dokáže investované euro vygenerovať aj 14 eur.

Vedú k tomu dva elementy. Po prvé, keďže je rozpočet EÚ považovaný za najspoľahlivejší, súkromní ivestori sú oveľa pripravenejší investovať do projektov financovaných z EÚ. Po druhé, paneurópsky prístup bráni duplikácii práce.

Kohézna politika v čase poklesu a dlhovej krízy hrá kľúčovú rolu pri ekonomickej a sociálnej obnove, pákuje investície do rastových sektorov akou je energetická efektívnosť. Okrem toho interný export v regiónoch benefitujúcich z kohéznych fondov výrazne stúpol. Medzi kohéznou politikou a rastom v EÚ teda existuje jasné prepojenie.

Štúdie ukázali, že HDP v skupine EÚ-25 bol v roku 2009 o 0,7 % vyšší vďaka investíciám z kohéznej politiky v rozpočtovom období 2000 – 2006. Do roku 2020 by malo ísť o 4 %. Inými slovami, regionálne investovanie je európsky rozvoj. Rast v chudobnejšom regióne vedie k nákupom tovarov a služieb z druhého, bohatšieho regiónu. To podporuje rozvoj vnútorného trhu, ktorý predstavuje 60 – 80 % vývozu členských štátov, čo je výrazne viac ako v prípade tretích krajín ako Čína, India alebo USA.

Viacerí politici, napríklad líder liberálov Guy Verhofstadt, kritizujú Komisiu, že naplno nepresadzuje odvážnejšie reformy smerom k plne integrovanej hospodárskej únii. Aká je vaša reakcia na takúto kritiku?

Komisia bola odvážna počas priebehu krízy a bude taká aj v budúcnosti. Prijali sme bezprecedentné kroky na posilnenie nášho hospodárskeho riadenia, posilnenie spolupráce a prehĺbenie integrácie. Do konca roka 2012 zájdeme ďalej, keďže pracujeme na spoločnej hospodárskej únii, ktorá doplní menovú úniu. Časový plán predstavíme do konca roka. Začiatkom septembra predložíme návrh jednotného mechanizmu dohľadu nad bankami, čo je kľúčový krok smerom k bankovej únii. To umožní priamu rekapitalizáciu bánk cez ESM, takže sa prelomí bludný kruh medzi bankami a rozpočtami.

Okrem budovania Hospodárskej a menovej únie 2.0, európski lídri skúmajú aj možnosť vydávania spoločných dlhopisov. Hlavným princípom však je, že ďalšia mutualizácia hospodárskeho rizika si vyžaduje paralelné prehlbovanie integrácie v rozpočtovom rozhodovaní. Premena na konkrétne kroky nebude ľahká, ale je fundamentálne dôležitá pre budúcnosť Európy.