Rasmussen: Prvý krok k regulácii zaisťovacích investičných fondov

rasmussen

Lepšia regulácia “zlých chlapcov”

Diskusia o rizikovom kapitále je viac ako aktuálna. Krach investičnej banky Lehman Brothers a ďalšie udalosti z minulého týždňa opäť obrátili pozornosť na otázku kontroly, pôsobenia regulátorov a ich možnosti predchádzať podobným krízam.

Šéf Strany európskych socialistov si myslí, že nezvyčajne široká podpora, ktorú našla minulý týždeň jeho správa o zaisťovacích investičných fondoch vo Výbore EP pre hospodárstvo, je znakom výraznej zmeny nálady – aj napriek tomu, že pôvodný text dokumentu musel výrazne revidovať.

„Neverím, že sa dokážeme vyhnúť budúcim finančným bublinám bez toho, aby sa zmenilo správanie hlavných hráčov na finančnom trhu“, povedal Rasmussen v interview pre EurActiv. „To znamená, že všetci hráči sa musia správať zodpovednejšie: brokeri v investičných bankách, proces sekuritizácie, úverové ratingové agentúry, zaisťovacie fondy a súkromný investičný kapitál.“

„Potrebujeme lepšiu reguláciu, aby sme izolovali tých zlých, a presne to robíme.“

Bývalý dánsky premiér nemá žiadne ilúzie, že by regulácia vyriešila problém okamžite. Verí však, že proces nemožno zvrátiť. „Táto správa, aj ak by bola implementovaná na 100%, nebude samozrejme garantovať, že sa vyhneme nejakej budúcej finančnej kríze. Je však prvým krokom a je to tiež prvý krát, čo máme v Parlamente širokú väčšinu.“

Budíček pre Komisiu

Preto vyzýva Európsku komisiu, a predovšetkým komisára pre vnútorný trh Charlie McCreevyho, aby vypracoval návrh. „Očakávam plnú odpoveď ktorá bude seriózna, zodpovedná a bude pokrývať všetky aspekty o ktorých hovorí správa. Pre Komisiu je to povinnosť. Urobila to vo všetkých predchádzajúcich prípadoch.“

„Pre McCreevyho je to budíček v tom zmysle, že príliš dlho žiadal o radu čo robiť len ľudí pochádzajúcich z (finančného) sektora a nikdy sa neopýtal ostatných.“

Regulácia „bude výhodná“ aj pre City

Rasmussen odmieta, že by prísnejšia regulácia poškodila európsky finančný sektor a podkopala úlohu londýnskej City ako globálneho finančného uzla. „Počas tejto diskusie som dosť často povedal, že cieľom nie je vytvárať ťažkosti pre City of London. V konečnom dôsledku je v dlhodobom záujme City aby sa všetci hráči správali lepšie, nie len tí dobrí, ale aj ostatní. A je v záujme City aby sme robili všetko čo je možné na predchádzanie finančným bublinám toho druhu, akú máme teraz.“

Reakcia zástupcov finančného sektora, ktorý vo všeobecnosti správu podporil, Rasmussena potešila. „Ak sektor podporuje povinné kapitálové požiadavky, ktoré predtým nemali, ja som s tým spokojný – z ich strany je to nový postoj.“

„Ak sú spokojní s väčšou transparentnosťou a zverejňovaním ich investičných stratégií, politík a systémov odmeňovania ako aj bonusov a možností nákupu akcií, ja som s tým spokojný, pretože predtým to nerobili.“

„Je dobre, ak sa sektor správa konštruktívne, no nezabúdajte na to, že doteraz boli proti akejkoľvek regulácii.“

Banky „dosahujú priveľké zisky na neefektívnom trhu“

Rasmussen odmietol tvrdenia finančného sektoru, že zverejňovanie investičných stratégií, ako sa vyžaduje v USA, pomôže len priamym konkurentom bánk. „Toto je klasický argument“, povedal a dodal, že obranný postoj bánk možno vysvetliť faktom, že „na neefektívnom trhu dosahujú priveľké zisky“.

„Podstatou spravodlivej a silnej konkurencie je, že všetci aktéri musia mať o ostatných toľko informácií, koľko je to len možné. Transparentnosť a symetria informácií sú kľúčovými slovami pre zabezpečenie lepšej konkurencie, nižších nákladov a predchádzaniu zneužívania trhu.“


Plné znenie interview nájdete v anglickom jazyku na tejto linke