Seilliere: Zamestnávatelia podporujú „európsku ekonomickú vládu“

Ernest-Antoine Seillière

Ernest-Antoine Seillière je prezidentom európskej asociácie zamestnávateľov BusinessEurope od roku 2005. Predtým pôsobil v rokoch 1997-2005 ako prezident francúzskeho združenia zamestnávateľov Medef. Interview pripravil EurActiv Francúzsko.

  • Členské krajiny EÚ sľúbili malým a stredným podnikom (MSP) pomoc 30 miliárd eur prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB). Ste s rozhodnutím spokojný?

EIB je svojou povahou nástrojom, ktorý neustále pomáha MSP v Európe. Pri pravdepodobnej silnej paralýze úverového systému, súvisiacej s krízou, vlády od EIB chceli, aby zaviedla doplnkový nástroj pomoci MSP v tomto ťažkom období. V BusinessEurope túto iniciatívu úplne podporujeme.

  • Tridsať miliárd eur pre celú Európu – nie je to trochu málo?

Je to dobrý začiatok. EIB skôr vidíme ako iniciátora garancií a bezpečného financovania. Potom je už na národných bankových systémoch, aby prevzali iniciatívu. Ak sa bankový systém stane menej schopným zabezpečiť distribúciu týchto služieb, čo je jeho základná funkcia, možno pôjdeme ďalej. No zatiaľ to nie je ten prípad.

  • Akú úlohu môže v zmierňovaní dopadov krízy zohrať BusinessEurope?

Pred pár dňami sme šli do Európskej centrálnej banky. V prvom rade sme jej gratulovali za spôsob, akým zaistila likviditu celého európskeho bankového systému. A po druhé sme im dali najavo, že si myslíme, že sa ukazujú komplementárne prvky pre zníženie úrokovej miery, menovite pokles ceny nerastných surovín a hospodárske spomalenie. Posledné zníženie úrokovej miery bolo absolútne nevyhnutné.

Potom sme zas šli navštíviť Nicolasa Sarkozyho a povedali sme mu, že je nevyhnutné koordinovať iniciatívy na európskej úrovni. Samozrejme, pretrváva úplná národná zodpovednosť za bankové systémy, ako to žiadajú členské krajiny, no uvedomujeme si, že skutočná odpoveď musí prísť na európskej úrovni.

Veríme, že krajiny EÚ, a najmä členovia eurozóny, sa budú spoločne snažiť o prijatie spoločných opatrení, ktoré vytvoria podmienky pre zlepšenie fungovania finančných trhov a bankového systému. Vyzývali sme aj k tomu, aby bola ďalej preskúmaná myšlienka potenciálnej ekonomickej vlády pre Európu. Nemohli by sme vytvoriť jednotnú menu bez toho, aby sme malo na ekonomickej úrovni skutočný organizačný potenciál.

  • Mala by byť súčasťou riešenia krízy aj otázka platov manažérov podnikov?

V tomto zmysle nemá BusinessEurope žiadnu konkrétnu európsku politiku. O veciach rozhoduje politická kultúra v každej krajine. No rozumieme, že kedykoľvek prechádza kapitalizmus krízou, na pretras sa dostáva otázka odmeňovania riaditeľov.

No intenzita týchto otázok závisí od národnej kultúry. Považujeme za normálne, že sa touto otázkou zaoberáme, a že napríklad vo Francúzsku sme sa rozhodli skoncovať s zneužívaniami v minulosti.

  • Myslíte si, že by mohol byť v Európe schválený v tejto otázke spoločný kódex, o akom hovoril napríklad Laurence Parisot z Medef?

V Európe nie je možné zaviesť potrebné (spoločné) technické iniciatívy, preto sa mi zdá, že by bolo ešte ťažšie posunúť sa vpred v iniciatívach etickej povahy. Nie je to však nemožné. O tejto otázke sa môžeme rozprávať, keď bude Európe omnoho silnejšia ako politická organizácia.


Plné znenie interview vo francúzskom jazyku nájdete na tejto linke