Spolupráca EÚ-Čína nie je hrou s nulovým súčtom

Pred tým ako sa ujal postu veľvyslanca vo Varšave slúžil Si Ťian v Rumunsku a Slovinsku. Rozprával sa s Karolinou Zbytniewskou a Annou Bogumil z poľského EurActivu.

EÚ a Čína sú dôležitými aktérmi v zápase o globálny vplyv. Ako vníma Čína Európsku úniu? Ako rivala alebo strategického partnera?

Ako zdôraznil Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady, na svojej poslednej návšteve v Číne, sme strategickými partnermi. V tomto bode s ním úplne súhlasím. Stanovili sme si tri mechanizmy na vysokej úrovni: strategický dialóg, ekonomický dialóg a dialóg medzi ľuďmi. Čínski a európski zástupcovia sa každoročne stretávajú, aby prediskutovali najzávažnejšie záležitosti v politickej oblasti.

Čo sa týka ekonomiky, nemôžeme si dovoliť nespolupracovať. Celkovo je EÚ najväčším obchodným partnerom Číny, kým Čína je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ. Vzdelávacie a kultúrne výmeny sa tiež každým rokom zvyšujú.

Aby som to zhrnul, povedal by som, že obojstranná spolupráca je vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach. Spolupráca týchto dvoch krajín nie je hrou s nulovým súčtom, nepochybne prináša obojstrané výhody a profitujú z nej obe strany. Spolupráca tiež prispieva k svetovej stabilite, takže je extrémne dôležité ju ďalej budovať.

Komu by prezident Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pching zavolal, kedy chcel hovoriť s EÚ? Van Rompuya? Catherin Ashtonovú? Barrosa?

Vnútorná organizácia EÚ je veľmi komplikovaná. Avšak nie je dôležité, komu by zavolal, dôležitý je očakávaný výsledok. Spolupráca EÚ-Čína je postavená na všetkých úrovniach, takže naša komunikácia ide hladko. Nezáleží, komu zavoláme pokiaľ to vyhovuje obom stranám.

Ako vidíte spoluprácu s EÚ? Ktoré krajiny najviac získavajú z ekonomickej a politickej spolupráce? Ktoré sektory v EÚ sú pre Čínu najdôležitejšie?

Opísal by som to troma aspektmi: naša spolupráca sa vyvýja veľmi rýchlo, predstavuje obrovský potenciál a má veľmi svetlú budúcnosť. Je veľmi ťažké povedať, kto je pre Čínu najdôležitejším partnerom – s rôznymi krajinami máme odlišné spôsoby spolupráce. Z ekonomického hľadiska, očividne, väčšia krajina – väčší vplyv. Mám na mysli také krajiny ako Nemecko. Ale Čína má záujem o spoluprácu založenú na obojstranných výhodách, ktorú by sme radi viedli so všetkými členskými krajinami EÚ.

Keď príde na to, ktoré oblasti našej spolupráce sú najdôležitejšie, je ťažké spomenúť len jednu alebo dve najvýznamnejšie. Čína spolupracovala s EÚ v dobe dlhovej krízy, a tiež máme veľký potenciál v spolupráci v oblastiach ako obchod, investície, financie, urbanizácia, udržateľný rast atď. V posledných rokoch sa rozsah kooperácie v každej oblasti značne zvýšil a zintenzívnil.

Ale hovoríte o EÚ ako o jednotnej entite alebo o každom členskom štáte zvlášť?

Pre Čínu je EÚ celok. Rozvoj vzťahov s každým členským štátom prispieva k intenzívneniu vzťahov s EÚ ako celkom. A naopak.

Ako vidíte možnosť otvoriť rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Čínou, zvlášť s ohľadom na rokovania EÚ so Spojenými štátmi?

Čína už podpísala takú dohodu o voľnom obchode so Švjačiarskom a Islandom. Sme otvorení takejto spolupráci. Ale vyzerá to tak, že dohoda s EÚ ako celkom bude dlhý proces. Samostatne štáty EÚ nemôžu s Čínou vyjednávať o dohode o voľnom obchode, ktorá by zahrňovala veľa aspektov ako obchod, investície, práva duševného vlastníctva, pracovnú silu a ochranu životného prostredia a podobne. EÚ neuznáva status trhovej ekonomiky Číny a máme časté obchodné nezhody. Tieto a ďalšie predpoklady môžu byť prekážkami, a ich odstránenie môže trvať dlhý čas.

Čína začala ekonomickú expanziu v blízkosti východných hraníc EÚ. Bielorusko podpísalo zmluvu s Čínou na vybudovanie špeciálneho priemyselného parku blízko Minsku v hodnote päť miliárd eur. Prečo práve tam? Plánujete podobné iniciatívy aj v iných krajinách Východného partnerstva?

Dúfame, že naša spolupráca s Bieloruskom posilní miestnu ekonomiku. Ale v prípade zrelých podmienok vítame hociakých partnerov. Čína má spoluprácu a Nigériou, Ruskom, Vietnamom, Thajskom a inými. V roku 2012 vtedajší čínsky premiér, pán Wen Ťia-pao navrhol spoločné budovanie priemyselných zón vo všetkých krajinách strednej a východneh Európy  a tiež v Poľsku. Obe strany momentálne skúmajú túto možnosť.

Spoluprácu nenadväzujeme iba v zahraničí, ale tiež sa podieľame na budovaní priemyselných zón v Číne spolu so Singapurom a Malajziou.

Aký má Čína názor spor s Európskou komisiou týkajúci sa solárnych panelov? A čo hovorí na vinársky spor?

Čínska vláda a príslušný priemysel sa veľmi usilovali vyriešiť nezhody v obchode s PV panelmi prostredníctvo dialógu a konzultácie a ukázali veľkú úprimnosť. Sám čínsky premiér, pán Li Kche-čchiang, urobil veľa rozhodujúcej práce. Ak ide o rozhodnutie Komisie, naše tri stanoviská sa nezmenili: po prvé, bojujeme proti zneužívaniu opatrení obchodnej pomoci, pretože tento druh zdaňovania nie je spravodlivý, po druhé, trváme na udržiavaní rokovaní a konzultácii ako spôsobe riešenia nezhôd a po tretie, sme odhodlaní hájiť národné záujmy, vzťahujúce sa k priemyslu a k firmám.

Prípad s vínom je bežné obchodné vyšetrovanie, ako aj požiadavka nášho vínneho sektora je založená na relevatnom čínskom právnom systéme a postupoch. Tie sú v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Toto vyšetrovanie sa skončí do prvého júla 2014. Čínske vyšetrovacie úrady budú viesť vyšetrovanie v súlade s právom a princípmi férovosti, spravodlivosti a transparentnosti.

V EÚ rastie popularita obnoviteľných zdrojov energie. V Poľsku je tento proces pomalší keďže produkcia je úzko spätá s uhlím. Ako vidíte ambiciózne ciele EÚ v boji proti klimatickým zmenám?

Sme veľmi pozitívni, čo sa týka boja proti klimatickým zmenám a posilňovania globálneho manažmentu v tejto veci. Stanovili sme si záväzky v priemysle a v životnom prostredí. Čína sa aktívne zapája do medzinárodného dialógu.    

Pre nás majú klimatické zmeny nielen environmentálne, ale aj priemyselné následky. Práve preto si nová vláda stanovila ochranu životného prostredia ako jednu z najhlavnejších priorít. Sústredíme sa na presadzovanie rozvoja zelene a trváme na princípoch „spoločnej ale diferencovanej zodpovednosti“, spravodlivosti a na princípoch kapacity. Posilňujeme dialóg o záležitostiach čistej energie. V roku 2005 sa začalo EÚ-čínske partnerstvo so zameraním na klimatické zmeny. Zaviedli sme rozsiahlu výmenu a spoluprácu v niektorých špecifických oblastiach ako infraštruktúra, úspory energie, doprava, rozvoj nízko uhlíkového hospodárstva atď.

Znamená to, že Čína podpíše následníka Kjótskeho protokolu?

Nie. Tomu bráni množstvo prekážok. A tie prekážky nie sú v Číne.