Stanley Crossick: Zrušenie zbrojného embarga zlepší vzťahy s Čínou

Stanley Crossick, zakladajúci predseda think-tanku European Policy Centre

  • Čo je možné očakávať od 12. summitu EÚ-Čína, ktorý prebehol 30. novembra v Nanjingu?

Z konkrétneho hľadiska veľmi málo: žiaden vážny prelom nevyzerá pravdepodobný. Dúfa sa v určitú dohodu o klimatických zmenách. Bezpochyby sa dosiahne pokrok v (neobchodných) rokovaniach o Dohode o partnerstve a spolupráci, no o troch zložitých otázkach – Taiwan, ľudské práva a Medzinárodný trestný tribunál – sa stále musí ešte rokovať. Bude podpísaných veľmi málo dohôd, keďže mnohé boli podpísané počas návštevy čínskeho premiéra v Európe v januári. Vznikne zvyčajné spoločné vyhlásenie obsahujúce zoznam rôznych položiek.

  • Neexistuje šanca na okamžitý výrazný pokrok v bilaterálnych vzťahoch?

(Premiéra) Wen Ťia-pao na fóre (fórum o strategickom partnerstve EÚ-Čína, 19.-20.november, Peking) pýtali, aká veľká myšlienka by posunula vzťah vpred. Odpovedal že zrušenie zbrojného embarga a pridelenie statusu trhovej ekonomiky. O žiadnom z týchto krokov sa v súčasnosti nepremýšľa, summit však môže otvoriť dvere k pokroku v oboch otázkach.

Bilaterálne stretnutie medzi José Manuelom Barrosom a Wen Ťia-paom sa môže ukázať omnoho dôležitejšie, než oficiálny summit, keďže budú môcť skúmať spôsoby, ako pokročiť vo vzťahoch v oblastiach, ktoré nie sú na agende stretnutia.

  • A čo podpis Dohody o partnerstve a spolupráci (PCA)?

Podľa mňa Číňania nepodpíšu PCA bez záväzku EÚ zrušiť zbrojné embargo, či možno pridelenia statusu trhovej ekonomiky. Peking má pravdu, že zaraďovanie Číny medzi pár vykázaných štátov je úplne nekonzistentné s tým, ako sa zaobchádza so strategický partnerom.

  • Embargo vyzerá skutočne ako kameň úrazu. Aké by mohlo byť riešenie?

Komisia by mala kategoricky vyhlásiť, že embargo žiadnym spôsobom neobmedzuje predaj zbraní – to spadá pod kódex pre export zbraní, ktorý má byť sprísnený. Wen Ťia-pao ponúkol záväzok, že nebude kupovať zbrane od členských krajín EÚ. Členské krajiny vyrábajúce zbrane s tým pokrytecky nemusia súhlasiť.

Je otázne, aké zbrane môžu byť predávané do Číny, ktoré by si už nedokázali kúpiť inde, alebo vyrobiť v rovnakej kvalite. Komisia by si mala vyžiadať autoritatívnu, nezávislú štúdiu o vplyve embarga a zbrojárskeho kódexu, preskúmať aké zbrane sú v súčasnosti do Číny predávané členskými krajinami a aké zbrane nemôže Čína získať, a prijať odporúčania. Malo by prebehnúť verejné vypočutie.

  • Ďalšou veľkou prekážkou je obchod. Čo treba urobiť v tejto oblasti?

Obchodné rokovania vonkoncom nenapredujú uspokojivo. EÚ by sa mala snažiť o čo najrýchlejšiu dohodu o statuse trhovej ekonomiky z dvoch dôvodov: ak ho EÚ rýchlo nevyrokuje, v 2015-6 bude pridelený automaticky, a tým sa rokovania stanú zbytočnými. Stále je príležitosť vytiahnuť z Číňanov nejaké záväzky ohľadom prístupu na trh a investícií.

Číňania musia oceniť, že pozitívny prístup k udeleniu statusu trhovej ekonomiky je v ich záujme, kvôli jeho vplyvom na protekcionistické trendy. Čas je zrelý aj preto, že Peking položil tú istú otázku Washingtonu. Dohoda by tiež pôsobila ako stimul pre celkové vzťahy. EÚ by mala konkrétne povedať, ktoré ústupky sú potrebné, a navrhnúť, aby bola polovica z nich splnená pred pridelením statusu trhovej ekonomiky.

  • Myslíte si, že je EÚ pripravená na konzistentné vzťahy s Čínou?

EÚ trpí nedostatkom predstaviteľov hovoriacich mandarínskou čínštinou a poznajúcich Čínu: to silno kontrastuje s USA. Je nevyhnutné, aby nová Európska vonkajšia služba iniciovala program, v rámci ktorého budú úradníci učení o súčasnej Číne, a budú sa učiť hovoriť mandarínskou čínštinou.

  • Ako je EÚ v Číne vnímaná?

Je potrebné zvrátiť negatívnu verejnú mienku (ktorej pomáha spravodajstvo v médiách) na oboch stranách, v EÚ i Číne. Mimoriadne znepokojujúca je rozčarovanosť mladých vzdelaných Číňanov z Európy. Rozšírené je nesprávne vnímanie.

Potrebujeme intenzívny program na podporu vzájomného porozumenia. Komunikácia, najmä Číňanov, potrebuje dramatické zlepšenia. Vládne vážny nedostatok dôvery. Dôvera sa rodí v spolupráci. Vzájomné porozumenie umožňuje spoluprácu. Keď sa stretnú vyjednávači z EÚ a Číny, je nevyhnutné, aby chápali, ako vidí problém a jeho kontext druhá strana.

Stanley Crossic je riaditeľom a zakladajúcim predsedom popredného bruselského think-tanku European Policy Centre, a výskumníkom pri Bruselskom inštitúte súčasných čínskych štúdií (BICCS).

Interview v plnom znení v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.