Šťastný: Bez dohody vo WTO stratíme veľa času

Peter Šťastný, MEP

  • Podľa šéfa WTO Pascala Lamyho sa možnosť dosiahnutia globálnej dohody v Kole rokovaní WTO z Doha zavrie v júni tohto roku. Myslíte si, že sa dohodu podarí nájsť?

Osobne by som bol veľmi rád, keby to v júni vyšlo, i keď indície, ktoré mám od tých najpovolanejších, tomu vôbec nenasvedčujú. Po toľkých nádejach a sklamaniach už mnohí rezignovali. Ja osobne zdieľam optimizmus pána Lamyho hlavne z troch dôvodov. Za prvé, tichá a intenzívna práca vyjednávačov v pozadí. Za druhé, nový pozitívny politický impulz, ktorý prišiel z ekonomického summitu v Davose. A tretím dôvodom, ktorý podľa mňa najviac motivuje všetkých zainteresovaných, je rýchlo sa blížiaci dátum (júl 2007), kedy vyprší TPA (Trade Promotion Act). Vďaka TPA má americký prezident dočasnú právomoc vyjednávať medzinárodné obchodné dohody namiesto Kongresu. Každému je pritom zrejmé, že prezident USA je lepší a efektívnejší partner vo vyjednávaniach ako celý americký Kongres.

  • Čo by mohlo nastať, ak kolo rokovaní z Doha skončí neúspechom? Čo to bude znamenať pre WTO a čo pre svetový obchod ako taký?

Multilaterálnu obchodnú dohodu, o ktorú sa v Kole rokovaní z Doha snažia, nahradí množstvo bilaterálnych a regionálnych dohôd, ktoré neskôr vyústia do jednej multilaterálnej dohody pod WTO.

Bude to veľmi veľká škoda. Najviac na to doplatia rozvojové krajiny. Aj s takto nepríjemným výsledkom sa však štáty vysporiadajú. Multilaterálnu obchodnú dohodu, o ktorú sa v Kole rokovaní z Doha snažia, nahradí množstvo bilaterálnych a regionálnych dohôd, ktoré neskôr vyústia do jednej multilaterálnej dohody pod WTO. Stratí sa však veľa času a množstvo príležitostí pomôcť najchudobnejším rozvojovým krajinám čo najskôr. Verím, že k takémuto scenáru nepríde.

  • V čom vidíte hlavnú príčinu ťažkostí v rokovaniach vo WTO? Je to neochota USA či EÚ ustúpiť v otázke poľnohospodárskych dotácií, alebo neochota rozvojových krajín otvoriť trhy, najmä v oblasti služieb.

Ide o veľmi komplexné a ohromne komplikované jednanie, ale ťažiskom sú práve dotácie v poľnohospodárstve v EÚ a USA. Ak tu dôjde ku vzájomnému konsenzu, všetky ostatné ťažkosti budú tiež prekonané, a to vrátane podmienok krajín ako sú India a Brazília a oblasti služieb v menej rozvinutých krajinách.