Únia by mala do Grécka vyslať antikorupčných expertov

Jorgo Chatzimarkakis sa narodil v Duisburgu a je členom nemeckej liberálnej strany Freie Demokratische Partei (FDP). Venoval sa politickým vedám a je aktívnym členom viacerých nemecko-gréckych a nemecko-tureckých asociácií.

Rozhovor poskytol Georgi Gotevovi.

Pán Chatzimarkakis, ste jedným z autorov „Herkulovho plánu“ pre Grécko, ktorý 23. júna v Bruseli, lídrom vašej politickej skupiny (ALDE), pánom Guyom Verhofstadtom. Okrem iného hovoríte o programe ďalekosiahlej inštitucionálnej reformy, ktorý je zameraný na obmedzenie korupcie a pochybných politických praktík za technickej asistencie z relevantných služieb a agentúr EÚ. Myslíte si, že Grécko je jediná krajina EÚ, ktorá si zaslúži takýto prístup?

Zodpovedný komisár Hahn [Johannes Hahn; komisár pre regionálnu politikuz Rakúska], mi povedal, že sú tri krajiny – Grécko, Bulharsko a Rumunsko, ktoré by potrebovali takýto program.

V akom kontexte Vám to povedal?

Otázka absorpcie európskych peňazí je pre komisára zodpovedného za kohézne fondy veľkým problémom. Vidí, že tieto tri krajiny nie sú schopné absorbovať financovanie od EÚ správnym spôsobom. Toto sa týka hlavne Bulharska a Rumunska, ale aj Grécka, ktoré zaostáva dokonca aj za Bulharskom a Rumunskom.

Toto súvisí s neschopnosťou ministerstiev vytvárať návrhy, ale aj neschopnosťou pracovať na programoch a vyriešiť si problémy v krajine. Nejedná sa len o problémy spolufinancovania, je to aj administratívny problém a je veľmi rozsiahly. Preto musíme použiť technickú asistenciu.

Bol by to úplne bezprecedentný prípad. Nikto predtým ešte neskúšal niečo podobné v inej krajine.

To je pravda, nič takéto sa predtým ešte nerobilo. Komisár Hahn má niekoľko sto miliónov v rozpočte na takzvanú „technickú asistenciu“. To znamená, že môže posielať ľudí, expertov, z Európskej investičnej banky, z Európskej komisie, z členských krajín, na určitý čas do príslušných krajín, aby pomohli administrácii implementovať programy a absorbovať peniaze.

Ale myslíte si že vlády týchto krajín budú otvorené takejto iniciatíve? Nie som si istý Gréckom, ale grécka vláda možno nemá na výber. Ako si predstavujete bulharského premiéra a rumunského prezidenta ako prehltnú svoju hrdosť a akceptujú takúto proti-korupčnú radu?

To je práve ten problém. Všetky spomínané krajiny majú problém, že sú veľmi hrdé a budú tvrdiť: „Toto obmedzuje našu suverenitu“, hoci to nie je pravda. Sú to len programy, ktoré budú aj tak prezentované členskými krajinami, nie štátnymi úradníkmi. Štátni úradníci a experti len pomôžu s implementáciou finančnej stránky.

Myslím, že sa musíme povzniesť nad kategórie hrdosti. Chápem, že Gréci sú momentálne veľmi citliví čo sa týka ich národnej hrdosti. Ale na druhej strane, mladí ľudia nemôžu čakať na prácu len preto, že ich premiér alebo ministri sú príliš hrdí. Musia pochopiť, že tu sa jedná o peniaze.

Ale peniaze samy o sebe nedokážu vytvoriť pracovné pozície a pomôcť ľudom, ak sa politici budú naďalej takto správať. Grécki, rumunskí a bulharskí politici by mali prestať hovoriť ľudom veci, ktoré nie sú pravda. Mali by si priznať, že naozaj máme problém. Mohli by sme obmedziť technickú asistenciu na tri roky a to je všetko.

Čo si myslíte, aké stanovisko by zaujal Európsky parlament ak by sa tento problém dostal na plenárne zasadnutie?

Bol by to precedens a poslanci si veľmi obozretne zvážia, či máme vytvoriť precedens. Ale ako sa pozerám na hlbokú krízu, v ktorej sa Grécko ocitlo, myslím si, že budeme mať väčšinu aspoň pre Grécko a tento precedens potom môže vydláždiť cestu pre Bulharsko a Rumunsko.