Za päť mesiacov sme urobili viac ako iní za päť rokov

Zdroj: EurActiv.com/Flickr

Rozumiete rozhodnutiu veriteľov a MMF odmietnuť grécky návrh z 22. júna?

Nie, nerozumiem tomu. Náš návrh bol založený na vyváženejšom prístupe ku konsolidácii rozpočtu s väčším dôrazom na sociálnu spravodlivosť. Preto sme chceli dosiahnuť väčší príspevok od bohatých občanov a veľkých firiem, ktorých sa úsporné opatrenia príliš nedotkli. MMF a naši európski partneri trvali na znížení dôchodkov o ďalších 10 % hoci tieto už boli od roku 2010 skresané o 40 %.

Vnímate to ako pokus ponížiť grécku vládu?

Neviem, či ide o snahu ponížiť nás, ale Grécko je plne rozhodnuté dohodnúť sa. Náš návrh z tohto týždňa to dokázal. Avšak musíme dospieť k racionálnemu riešeniu.

Zahŕňa táto „racionalita“ aj reštrukturalizáciu gréckeho verejného dlhu?

Áno, pre nás je to jeden z kľúčových aspektov dohody. Musíme nájsť riešenie pre dlh voči ECB a MMF v období 2015 – 2018, aby sme mohli znížiť požadované primárne rozpočtové prebytky a podporili ekonomické oživenie. V dlhodobom horizonte, keď od roku 2022 budeme musieť začať splácať peniaze európskym krajinám, nebudeme si to môcť dovoliť: 20 miliárd eur v roku 2022, 28 miliárd eur v roku 2023,… Preto musíme dosiahnuť takú dohodu, aby boli tieto sumy realistickejšie.

Budete schopní uhradiť splátku MMF splatnú 30. júna?

Nájdeme spôsob. Zaplatili sme MMF v apríli aj máji.

Christine Lagarde jasne vyhlásila, že nedôjde k žiadnemu „omilosteniu“ v prípade, že splátka nebude uhradená…

Nemám dobrý pocit z používania takýchto výrazov. Avšak myslím si, že na ťahu sú teraz naši európski partneri.

Čo by ste povedali tým, ktorí vás obviňujú, že ste premrhali päť mesiacov na rokovania, ktoré nikam neviedli?

Hovoria, že sme mali prijať výsledky februárového piateho hodnotenia Trojky. Pre nás to však nebolo možné. Preto sme sa snažili nájsť vyváženejší prístup, ktorí lídri akceptovali 20. februára. Úlohou potom bolo rokovať o podmienkach tohto nového prístupu.

Mnohí Vám tiež vyčítajú, že ste od Vášho nástupu do úradu neurobili žiadne zásadné reformy.

Urobili sme viac reforiem za päť mesiacov ako predchádzajúce vlády za päť rokov. Vytvorili sme špeciálne ministerstvo určené na boj s korupciou, ktoré odvádza dôležitú prácu v oblasti daňových únikov. Rovnako sme so Švajčiarskom podpísali dohodu týkajúcu sa tohto problému. Začali sme pracovať aj na iných oblastiach, vrátane vzdelávacieho systému, avšak reformy verejného sektora musia rešpektovať politickú nezávislosť verejných inštitúcií. Taktiež uvažujeme o spôsoboch zjednodušenia administratívy. Máme skutočnú politiku reforiem založenú na našom cieli ukončiť politický protekcionizmus. Viac reforiem bude nasledovať, keď dosiahneme dohodu…

Grécka ekonomika trpí vážnym nedostatkom hotovosti. Bude možné na základe dohody oživiť ekonomický rast napriek ďalším úsporným opatreniam?

V našom návrhu sme sa snažili vyhnúť úsporným opatreniam, ktoré by predpokladali znižovanie výdavkov. Našim cieľom je čo najprimeranejšia a čo najspravodlivejšia úprava rozpočtu. Myslím si, že výsledkom by mohol byť ekonomický rast už od roku 2015 s posilňovaním ekonomiky od roku 2016. Zaznamenali sme silný dopyt po investíciách do turizmu, ťažobného priemyslu, služieb a stavebníctva. Grécko má potenciál na ekonomický rast, avšak potrebujeme sa dohodnúť s veriteľmi.

ECB bude naďalej poskytovať likviditu gréckym bankám. Potrvá táto situácia tak dlho, kým budú prebiehať rokovania?

Dôverujem odhodlaniu ECB podporovať grécke banky počas obdobia rokovaní. Očividne, ani Gréci, ani Európania nevedia, čo sa stane, ak nedospejeme k dohode. Ako povedal Mario Draghi, dostali by sme sa tým do „nepreskúmaných vôd“.