V hospodárskom riadení by mala zadávať smer Komisia

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/openvld/3499842149/

Verhofstadt v rozhovore pre EurActiv uviedol, že Európska komisia je tu na to, aby predkladala legislatívne návrhy v tejto oblasti a neprenášala moc na skupinu na čele so stálym predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom.

„Co robí pán Van Rompuy je veľmi užitočné, no konečný návrh legislatívy založený na jeho vklade alebo vklade niekoho iného, je úlohou Komisie. Nie Parlamentu alebo Rady. Pracovná skupina nemôže nahradiť právo na iniciatívu z Komisie,“ vysvetlil.

Prispustil, že ho potešilo vyhlásenie predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa, že 29. septembra exekutíva predloží legislatívny balík o hospodárskom riadení. Okrem toho uvítal, že Barroso podporuje eurobondy, z ktorých predaja by sa mohol získavať kapitál na investície do infraštruktúry.

„Pamätám sa, že ešte pred rokom Komisia reagovala veľmi negatívne, keď som o eurobondoch hovoril na plenárnom zasadnutí. A teraz z nich robí súčasť svojich návrhov. Eurobondy už využívala Európska investičná banka, no len v obmedzenej miere. Teraz sa stávajú čoraz bežnejšou praxou,“ dodal.

Verhofstadt nepodporuje myšlienku vylučovania členských štátov z EÚ za to, že by neplnili pravidlá o hospodárskom riadení. Podľa neho by trest mohol spočívať v tom, že by ich vyradili z navrhovanej schémy pre eurobondy.

Odmieta snahu členských štátov znížiť rozpočet Únie o 30 %. Podľa neho by to poškodilo napĺňanie cieľov hospodárskej stratégie Európa 2020. „Zníženie rozpočtu o 20 či 30 % nemá šancu prejsť. Kto si to myslí, tak môže len snívať,“ uzavrel.

Rozhovor v úplnom znení v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.