Väčšina Španielov uznáva, že žila nad pomery, ale trest je pritvrdý

Zdroj: Christina Manzano

Najmä média často používajú spojenie “Španielsko je na gréckej ceste”. Myslíte si, že je to správne?

Vôbec nie. Nanešťastie sa „grécka cesta“z rôznych dôvodov stala veľmi pejoratívnym spojením. Vo všeobecnosti sa spája s takmer úplnou neschopnosťou krajiny splniť svoje záväzky voči EÚ a tiež s masívnym sociálnym nepokojom.

Španielsko však začalo mať problémy s deficitmi až v čase vrcholenia krízy. Dovtedy bola naša makroekonomická výkonnosť v medziach všetkých úniových pravidiel. Jedným z hlavných rozdielov medzi Španielskom, Gréckom či dokonca Talianskom je, že inštitucionálne krajina neprestala fungovať. Nepotrebovali sme zvolať technokratickú vládu na to, aby viedla krajinu pri neschopnosti politikov robiť dôsledne ich prácu. Mali sme voľby a zmena vlády prebehla v rámci všetkých demokratických normalít.  Zo sociálnej stránky, napriek nedávnemu generálnemu štrajku a iným demonštráciám sú španielske ulice tiché, hoci mnohé rodiny sú vo veľmi zlej ekonomickej situácii.

Španielsko opakovane vyhlásilo, že dokáže svoje problémy vyriešiť bez vonkajšej pomoci. Myslíte si, že to dokáže?

Áno a nie. Nie, Španielsko nebude potrebovať záchranný balík a zvládne svoje problémy. Avšak podľa môjho názoru v kontexte EÚ platí, že nikto nemôže konať izolovane. Obyčajný fakt, že minulý týždeň dorazila delegácia EÚ, aby dohliadala nad španielskymi dátami, sa dá vnímať ako narušenie, ale tiež aj ako spôsob ako sprevádzať proces nášho prispôsobovania sa.

V tomto ohľade je nevyhnutná nepretržitá komunikácia a spolupráca s Bruselom, aby sme predstavili náš prípad a snažili sa ovplyvniť smerovanie určitých európskych politík – napríklad rastúci tlak na zavádzanie prorastových opatrení na európskej úrovni a nie len úsporných.

Mohli by ste teda vysvetliť opatrenia, ktoré už boli prijaté alebo sú plánované na zníženie fiškálneho deficitu?

Pár dní po tom, čo koncom decembra nastúpil do úradu, nový premiér Mariano Rajoy avizoval, že krajina nebude schopná splniť svoj cieľ znížiť schodok na 6 %, tak ako sa zaviazala za rok 2011 a že miesto toho dosiahne okolo 8 %.

Napriek tomu sa vtedy držal cieľa dosiahnuť 4,4-percentný deficit v roku 2012. Na to, aby to naplnil, zverejnil nový balík úsporných opatrení, ktorý v sebe niesol úpravy na úrovni 1,5 % HDP, čiže okolo 15 miliárd eur. Časť z nich by mala vzísť zo škrtov vo verejných výdavkoch (8,9 miliardy eur), ďalšia zo zvýšenej dane z príjmu fyzických osôb. Toto rozhodnutie vo veľkej miere kritizovala opozícia a ďalší sociálni agenti vzhľadom na to, že počas predvolebnej kampane Rajoy uisťoval, že dane dvíhať nebude.

Všeobecný rozpočet na rok 2012 zverejnil až 3. apríla, po regionálnych voľbách v Andalúzii. Zahŕňa ďalšiu redukciu na úrovni 27,3 miliardy eur, čo je najväčší škrt v novodobej histórii Španielska. Avšak, zlé reakcie trhov a obnovené útoky na spread španielskych dlhopisov viedli k ohláseniu ďalších úspor v objeme 10 miliárd eur v dvoch pre občanov veľmi citlivých oblastiach – školstve a zdravotníctve. Zatiaľ nezverejnili detailný plán ako budú nové škrty implementované.

Vo všeobecnosti, pre Rajoya cesta z krízy implikuje v prvom rade zaistiť udržateľnosť verejných financií, čo na oplátku umožní zvýšiť dôveru a znížiť zadlženosť verejnej administratívy, znížiť výnos z referenčných španielskych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou, zlepšiť prístup k úverom a znovu nadobudnúť dôveryhodnosť.

Fiškálna konsolidácia spolu so súborom dôležitých štrukturálnych reforiem je základom pre obnovu rastu a konkurencieschopnosti, tvorbu pracovných miest a obnovu dôvery investorov a európskych partnerov Španielska. Je tiež nevyhnutná pre obnovenie dobrej povesti a podporu životaschopnosti spoločnej meny.

Aká je nálada verejnosti? Koho ľudia vinia za súčasnú situáciu, v ktorej sa Španielsko nachádza?

Pochmúrna, veľmi pochmúrna. Existuje film režiséra z 80-ych rokov s názvom „Čo som urobil, že som si toto zaslúžil?“. Ten čiastočne ilustruje všeobecnú náladu. Myslím si, že väčšina ľudí si uvedomuje, že sme žili nad naše možnosti, avšak trest je oveľa tvrdší ako si zaslúžime a hlavným problémom je, že ani po už takmer piatich rokoch krízy, nevidíme žiadne známky svetla na konci tunela. Okrem toho rôzne predpovede uvádzajú, že veci budú ešte horšie pred tým, ako sa začnú zlepšovať.

Samozrejme, vláda z nadmerného míňania viní bývalé vlády socialistov. Niektorí ľudia vyčítajú duplikovanie funkcií a výdavky našej regionálnej štruktúry. Iní vinia Brusel, alebo špecificky Merkelovú za jej prístup zameraný len na škrty. Väčšina občanov však zodpovednosť pripisuje bankám, ratingovým agentúram a špekulantom, ktorí nám nedajú pokoj.

Ako vnímate protikrízové opatrenia, ktoré európske krajiny prijali nedávno – či už napríklad fiškálnu zmluvu alebo kombinovanie záchranných fondov EFSF a ESM? Myslíte si, že keď sa tieto opatrenia implementujú, súčasný tlak by sa mohol zmierniť?

Myslím si, že tieto opatrenia majú dve hlavné úlohy. Na jednej strane zaistiť, aby hlavnou prioritou európskej ekonomickej politiky bol princíp kontroly deficitu. Ako viete, medzi obrancami úspor na jednej strane a obrancami rastu na druhej strane panuje kontroverzná diskusia, ktorá vôbec nie je ničím novým. Odkedy ten boj v Európe vedú Nemci, obrancovia úspor sa snažia škrty presadiť v celej EÚ a uvidíme výsledky.

Na druhej strane fiškálna zmluva stanovuje základ pre prehlbovanie ekonomickej integrácie a v tomto vidím jej najlepšiu črtu. Mimochodom, Španielsko chcelo byť dobrým žiakom a predchádzajúca vláda sa rozhodla zaviesť do ústavy limit pre štrukturálny deficit ešte pred tým, ako bola fiškálna zmluva vôbec prezentovaná.

Investori tento týždeň oznámili, že sú späť v plnom krízovom móde pre pochybnosti, že Španielsko svoje financie udrží pod kontrolou? Nepreháňajú? Podľa posledných správ to vyzerá tak, že regióny podporujú premiérov úsporný plán…

Áno, myslím si, že trhy preháňajú. Majú vážne obavy z neschopnosti krajiny splniť svoje ciele, najmä pre možné porušovanie rozpočtových deficitov na úrovni regiónov. Je pravda, že to bude veľmi ťažké a že za veľkú časť takéhoto deficitu môže zníženie príjmu pre nižšiu hospodársku aktivitu, ale nie nadmerné míňanie.  

Španielsko spustilo veľký balík štrukturálnych reforiem a potrebuje čas na to, aby ich mohlo vykonať. Okrem toho, tento nepretržitý tlak len vedie k väčšiemu ekonomickému poklesu, a obnova preto nastáva len veľmi ťažko. V konečnom dôsledku Španielsko vždy plnilo svoje záväzky, nikdy neklamalo európskym inštitúciám a vždy bolo pilierom smerom k hlbšej európskej integrácii. Krajina vždy riadne fungovala a bola spoľahlivá. Prečo nám nedajú nejaký čas, aby videli výsledky?

Španielsko sa doteraz podieľalo na každom záchrannom programe, hoci krajina je od úplného začiatku dlhovej krízy považovaná za jedného z kandidátov na medzinárodnú pomoc. Dokonca sa o ňom hovorilo ešte skôr ako o podporu požiadalo Írsko či Portugalsko. Na Slovensku ide o veľmi citlivú záležitosť. Ako jediná krajina eurozóny sme sa nepodieľali na prvom balíku pre Grécko, a predošlá vláda padla na otázke posilnenia EFSF. Je podporovanie problematických ekonomík spornou otázkou aj u vás?

Španielsko bolo vždy silným zástancom princípu solidarity v Európe. Náš úspešný prechod na demokraciu a náš nedávny ekonomický rozvoj boli veľmi úzko spojené s naším vstupom do európskych spoločenstiev a Španielsko ako krajina vždy patrilo medzi silných podporovateľov európskeho projektu.

Možno sa objavilo pár hlasov proti pomáhaniu iným ekonomikám v problémoch, ale väčšina ľudí to vníma ako časť našich povinností za to, že sme členmi európskeho klubu. V skutočnosti v našom novom rozpočte 0,9 % HDP ide do EFSF na financovanie gréckeho, portugalského a írskeho balíka. Väčšina kritiky sa spája s faktom, že 13,4 % celkových výdavkov pôjde na splatenie úrokov z nášho dlhu. 

Existujú z vášho pohľadu nejaké opatrenia, ktoré by mohli vyriešiť súčasnú krízu, ale vaša vláda si ich neuvedomuje alebo sú príliš citlivé z politického hľadiska?

V skutočnosti sa držíme scenára – reforma finančného sektora, pracovného trhu, daňových únikov, verejnej administratívy… Španielsko potrebovalo urobiť mnohé z týchto reforiem, aby pripravilo základ pre udržateľnú budúcnosť.

Škoda, že aspoň niektoré neboli vykonané ešte pre krízou. V zlých časoch je pre ľudí oveľa ťažšie znášať takúto záťaž ako v lepších časoch, ale malo by to aj politické dôsledky.

Želám si len, aby bola súčasná vláda dostatočne odvážna a koherentná a dokázala reformy presadiť. Myslím si však, že situácia je taká komplikovaná, že potrebujeme národný pakt. Dohodu, ktorou by sa dali nabok rozdiely a vďaka nej by všetci pracovali spoločne na vytrhnutí krajiny z krízy. Keby sme mali niečo také, znovu by sme boli dôveryhodní a získali stratenú dôveru.