Vedúca americká korporácia podporuje obchodovanie s emisiami

John Krenicki, president and CEO of GE Energy

Amerika postupne mení svoje vnímanie klimatických zmien a stále rastie počet jednotlivých štátov, starostov a firiem, ktoré otvorene vyzývajú ku krokom na federálnej úrovni.

John Krenicky, šéf GE Energy, firmy, ktorá investuje do veterných turbín, čistého uhlia a ďalších čistých energetických technológií, povedal v exkluzívnom rozhovore pre EurActiv, že obmedzovanie emisií  spôsobujúcich „skleníkový efekt“ je „správnou vecou“.

Na otázku, či by európsky model obchodovania s emisiami oxidu uhličitého bol užitočný  aj pre USA, odpovedal: „Náš názor je, že niečo podobné sa stane. Nemusí to nevyhnutne byť rovnaký model, ale isté je, že uhlík bude v budúcnosti hrať dôležitú úlohu.“

Krenicky navrhuje, že by sa tento proces mal urýchliť. Hovorí: „Čoskoro budeme mať v USA voľby a za dva roky ďalšie- necháme to na politikoch.“

Európske podnikateľské organizácie kritizovali európsky „Systém obchodovania s emisiami“ (EU-ETS). Jadrom kritiky je, že uvalenie poplatkov za emisie oxidu uhličitého zvyšuje ceny elektriny a podkopáva európsku konkurencieschopnosť.

Avšak Krenicky zastáva presne opačný názor: „My si myslíme, že následkom tlaku na výkonnosť a efektívnosť budeme konkurencieschopnejší. Nesúhlasíme teda s názorom, že systém obchodovania s emisiami ničí našu konkurencieschopnosť.“

GE je jedným z troch najväčších svetových staviteľov jadrových elektrární, a Krenicky tiež zdôrazňuje, že jadrová energia musí byť súčasťou celkového plánu.

„CO2 je drahé, a jadrová energia je najvýznamnejšou možnosťou ako neprodukovať žiadne CO2. Ďalšou vecou je, že keď je jadrová elektráreň už postavená, je to najlacnejšia cesta ako vyrábať energiu a neznečisťovať ovzdušie, takže je to skutočne životaschopná alternatíva.“

Viac ako 266 starostov v USA podpísalo „Dohodu amerických starostov o ochrane ovzdušia“. Kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger nedávno podpísal významný zákon týkajúci sa klimatických zmien.

Napriek tomu, že USA pravdepodobne nepodpíšu Kjótsky protokol, pokračujú vyjednávania o tom, aký postup zvoliť po roku 2012, keď platnosť protokolu vyprší. Dvanáste zasadnutie UNFCC ( Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách), ktoré sa koná 6.-17. novembra v Nairobi v Keni, sa bude zaoberať budúcnosťou Kjótskeho protokolu. Z právneho hľadiska je totiž protokol súčasťou UNFCC. Spojené štáty sú členom UNFCC avšak nie sú signatárom Kjótskeho protokolu.

Plné znenie interview nájdete v anglickom jazyku na tejto linke