Verejná diskusia o TTIP je dôležitá

Zdroj: Európsky parlament

Je Európsky parlament spokojný so zapojením do diskusie o rokovaniach o Transatlantickom obchodnom a investčnom partnerstve medzi EÚ a USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)?

Z môjho pohľadu určite áno. Ako spravodajca pre CETA (tzn. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou) viem, že v Európskom parlamente fungujú výkonné monitorovacie skupiny, ktorým predsedá konkrétny spravodajca pre danú dohodu o voľnom obchode. Predvolávajú sa kľúčoví aktéri, ktorí informujú o vyjednávaní priamo poslancov EP. Okrem toho existujú mnohé iné možnosti, ako sú poslanci Európskeho parlamentu informovaní o progrese vyjednávaní.

Ako hodnotíte rozhodnutie eurokomisára Karla de Guchta otvoriť k téme ochrany investícií v rámci TTIP (Investor-to-state dispute settlement ISDS) ďalšiu, špecializovanú verejnú konzultáciu a zriadiť špeciálnu poradnú skupinu expertov pre nový „input“ do rokovaní?

Niektoré oblasti sú veľmi komplikované. Ochrana investícií, ale aj napríklad prístup k verejným investíciám GPA (tzn. Dohoda o vládnom obstarávaní) patria do tejto kategórie. Nájsť kompromis, ale hlavne progres, si môže vyžadovať vytvorenie takejto skupiny expertov.

Máte z pocit, že rokovania o TTIP, ktoré sú do veľkej miery technické a expertné potrebujú aj väčšiu diskusiu v širokej verejnosti?

Tieto jednania sú pre občanov a je v ich záujme byť informovanými. Čím širšia je verejná diskusia, tým reálnejší a pravdivejší obraz si urobia. Odhalia sa rôzne mýty, polopravdy či zavádzania, ktoré sú často súčasťou takýchto jednaní, aby sa vytvoril nátlak zo strany rôznych lobistických skupín.

Eurokomisár De Gucht sa vyjadril, že „rokovania pred kamerami sú nemožné“ a určitá miera utajenia je nevyhnutná. Súhlasíte?

Absolútne súhlasím s komisárom Karlom De Guchtom.

Veríte, že sa základ transatlantickej dohody stane modelom pre globálne obchodné vzťahy?

TTIP má takýto potenciál, ak bude úspešná. Keďže bilaterálne dohody majú väčší potenciál ako multilaterálne dohody, ďalší partneri určite budú požadovať podobné podmienky.

Diskutuje sa o tom, či by súčasťou dohody TTIP mali byť aj finančné služby. Čo si o tom myslíte?

Určite áno. Čím širšia ponuka, teda konkurencia, tým lepšie podmienky pre spotrebiteľa, čiže občana. Plus, pred otvorením jednaní obidve strany vyslovili názor, že všetko by malo byť predmetom jednaní bez výnimky.

Ako ste vnímali polemiku o kultúrnej výnimke v TTIP a vyňatia audiovizuálnej produkcie z rokovacieho mandátu, na čo tlačili najmä Francúzi?

Práve francúzsky návrh narušil ten princíp, že všetko je na stole. Myslím, že obavy sú zbytočné a aj v tejto oblasti sa dajú vyjednať vyhovujúce kompromisy. Ak každý bude požadovať nejaké výnimky, môže to skončiť fiaskom.