Vladimír Maňka: Ľudia zaplatia chamtivosť skupiny dobrodruhov

  • Po Európe obchádza strašiak štrajkov a sociálnych nepokojov. Ľuďom sa nepáčia pracovníci z iných krajín v čase rastúcej nezamestnanosti, ani to, že z daní prostredníctvom záchranných balíčkov platia za chyby finančníkov. Obávate sa toho aj na Slovensku?

V zahraničí pracuje okolo 300 tisíc Slovákov. Niektorí z nich sa vracajú domov, lebo svoju prácu stratili. Mnoho Slovákov však zostane pracovať v zahraničí aj počas krízy. Ak je zamestnávateľ s nimi spokojný, určite ich neprepustí len preto, že prišli z inej krajiny. Sú aj takí, ktorí aj dnes odchádzajú za prácou von. Dôležité je, aby sme dokázali vysvetliť ľuďom v každej krajine, že myšlienky prepustiť cudzích na úkor domácich, by popreli základné princípy Európskej únie.

Ľudia na Slovensku, v Európe a na celom svete dnes platia za to, že neoliberáli a konzervatívci v USA a Európe uznávajú len svoju peňaženku a voľný trh. Práve ten im bez kontroly a jasných pravidiel umožnil pripraviť milióny ľudí o strechu nad hlavou, o prácu a akékoľvek istoty. Málokto aj na Slovensku si dnes ešte celkom uvedomil, že všetci ľudia sa musia poskladať na chamtivosť úzkej skupiny dobrodruhov, ktorá o svoj majetok v konečnom dôsledku ani nepríde. Ich peniaze často končili v daňových rajoch. Málokto vie, že až 50 % svetových bankových príjmov a 30 % všetkých investícií na svete sa uskutočňuje prostredníctvom daňových rajov. Tieto peniaze teraz chýbajú aj na sanovanie svetovej krízy. Sociálni demokrati urobia všetko pre to, aby sme ukončili existenciu daňových rajov.

  • Sú podľa Vás kroky vlád členských štátov, ktorými reagujú na hospodársku krízu v EÚ, dostatočne koordinované?

Iná cesta, ako koordinovaný prístup vlád, ani nie je možná. Všetky kroky vedú najmä k tomu, aby sme maximálne chránili existujúce pracovné miesta a hľadali možnosti pre nové pracovné príležitosti. Európsky parlament, Európska komisia a Európska rada veľmi presne definujú kroky a opatrenia, ktoré na jednej strane smerujú ku koordinovaným východiskám z krízy, na strane druhej pripravujú opatrenia, aby sme mohli v budúcnosti predchádzať podobným situáciám.

  • Viacerí eurosocialisti sa nechali počuť, že finančná kríza priniesla PES potrebný vietor do plachiet. Myslíte, že súčasný vývoj môže skupine pomôcť a podarí sa jej po voľbách prečísliť konzervatívnu EĽS-ED v Európskom parlamente?

Socialisti aj v Európskom parlamente už niekoľko rokov upozorňovali na tieto riziká a navrhovali aj východiská. Neoliberáli a konzervatívci, ktorí majú v Európe väčšinu, nechceli ani počuť o vytvorení pravidiel a regulácií, ktoré by kríze dokázali zabrániť. Ak socialisti dokážu vysvetliť ľuďom, kto krízu naozaj spôsobil a že program sociálnych demokratov ponúka ľuďom väčšie istoty, spravodlivosť a vyššiu kvalitu života, tak by mohlo dôjsť aj v Európe k rovnakej zmene v pomere síl, ako tomu bolo len nedávno v USA. 

  • Prispeje PES na predvolebnú kampaň SMERu-SD?

Pravidlá hry neumožňujú takéto financovanie

  • Neschopnosť Strany európskych socialistov na konvente v Madride nominovať socialistického kandidáta na pozíciu šéfa Európskej komisie viedlo k rozšíreniu špekulácií, že PES bude ochotná akceptovať opätovnú nomináciu súčasného predsedu José Manuela Barrosa. Je to tak?

Strana európskych socialistov v najbližších voľbách potrebuje získať väčšinu, aby mohla lepšie presadzovať svojho kandidáta.

  • Vaša skupina v nezvyčajnom útoku označila komisára pre vnútorný trh a služby Charlieho McCreevyho za „plateného lobistu finančného sektora“ a uviedla, že voči nemu stratila akúkoľvek dôveru. Ako to vnímate?

Komisár McCreevy sa stal známy tým, že povedal voličom v Írsku, že ani on nečítal Lisabonskú zmluvu. Aj on tým prispel k neúspechu v írskom referende. Tento komisár je známy svojimi postojmi, ktoré hovoria, že voľný trh všetko vyrieši sám. Dnes vidíme, aké škody takéto teórie a postoje priniesli.

  • V pléne ste pri diskusii o rozpočte EÚ uviedli, že je "nevyhnutné, aby sa v EÚ plošne znížila byrokracia pri čerpaní európskych fondov". Ako konkrétne by to malo vyzerať, sú nejaké iniciatívy v tomto smere?

V rozpočtovom výbore som ešte v minulom roku navrhol a takmer jednomyseľne mi to poslanci odsúhlasili, aby sme znížili byrokraciu nielen na európskej úrovni, ale aby sme odstránili byrokraciu aj v jednotlivých členských krajinách. Pokiaľ viem, tak táto požiadavka sa už preniesla cez Komisiu do Rady a premiéri jednotlivých krajín sa s tým zrejme v najbližších dňoch budú zaoberať.

  • Od 1. januára je Slovensko členom eurozóny. V akom poradí očakávate, že nás budú nasledovať susedia, Česká republika, Poľsko a Maďarsko?

Najbližšie štyri roky sa to zrejme žiadnej z týchto krajín nepodarí. Môj odhad poradia: Poľsko, Česko, Maďarsko. Keby som odhadoval podľa ekonomických predpokladov, Česká republika by bola na prvom mieste. Predpokladám, že v roku 2013 sa im to podarí.

  • Boli ste menovaný za spravodajcu k rozpočtu inštitúcií EÚ na rok 2010, čo presne môžete touto správou ovplyvniť?

Už som vlastne ovplyvnil hlavné priority jednej z inštitúcií – v prvej polovici marca poslanci EP odsúhlasili moju správu k prioritám a usmerneniu rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2010. V najbližších týždňoch ma čakajú rokovania s najvyššími predstaviteľmi ostatných inštitúcií. V inštitúciách pracuje takmer 40 tisíc ľudí. Pri prvých analýzach som zistil, že sú tu rezervy, ktoré by mohli priniesť ročne desiatky miliónov eur úspor, ak budú navzájom využívať svoje kapacity. Je to niečo podobné, ako keď som bol primátorom mesta Zvolen. Tu sa podarilo efektívne využiť peniaze ľudí a mesto Zvolen sa stalo najlepším mestom v hospodárení na Slovensku. Ak sa podarí zefektívniť využívanie finančných prostriedkov v rozpočte EÚ, bude mať moje poslanie hlavného spravodajcu pre rozpočet EÚ na rok 2010 zmysel. Čo je dôležité, moje prvé rokovania so zodpovednými predstaviteľmi ukázali ich ochotu tieto problémy riešiť.