Summit WTO v roku 2005

Pozadie

Uprostred výtržností, ktorých výsledkom bola asi tisícka zatknutých, ministri WTO nakoniec v Hong Kongu dosiahli čiastočnú dohodu. V nedeľu 18. decembra bola sformulovaná deklarácia, ktorá je podľa slov niektorých krokom vpred a niektorí ju odmietajú, pretože do veľkej miery odkladá sporné otázky na neskôr.

Otázky

Dohoda, ktorú členovia schválili prišla po podpore kompromisného textu navrhnutého rozvojovými krajinami na čele s Brazíliou a Indiou. Jej hlavné ustanovenia sú:

  • Dotácie pre farmárov: EÚ súhlasila s elimináciou dotácií pre vývoz do roku 2013. Rozvojové krajiny a USA tlačili na okresanie dotácií do roku 2010, ale Únia súhlasila len s „významným znížením“ do tohto dátumu.
  • Rozvojová pomoc: bol odsúhlasený balík pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny. 50 najmenej rozvinutých krajín bude mať nižšie obmedzenia na dovoz tovarov a zároveň sa pre ne navýši technická pomoc.
  • Bavlna: USA bude rokovať s africkými krajinami o krátení dotácií na bavlnu. To automaticky neznamená znižovanie dotácií na bavlnu pre vlastných farmárov, čo je faktor, ktorý ich naviac poškodzuje. Neznamená to ani zrušenie tarifov na textil z Bangladéša a Kambodže.

Dohoda zanechala mnoho vecí nevyriešených. Nedosiahla sa žiadna dohoda v oblasti priemyselných tovarov, služieb, alebo prístupu na trhy mimo sféry poľnohospodárstva. Ďalšie kolo rokovaní sa uskutoční v roku 2006.

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a svetový odchod

Európska únia sa plne stotožňuje s programom WTO, ktorého cieľom je zníženie poľnohospodárskych dotácií, ktoré narúšajú trh a progresívna reforma poľnohospodárskych politík. Zároveň vyžaduje od svojich partnerov z WTO akceptovanie Európskeho modelu poľnohospodárstva. Tento model kladie veľký dôraz na netrhové záležitosti, akými sú ochrana životného prostredia, potravinová bezpečnosť a rozvoj vidieka.

Európa je najväščí dovozca poľnohospodárskych produktov a najväčší nákupca z rozvojových krajín, čo je do veľkej miery dôsledok obchodných preferencií. Aj dovoz z priemyslene rozvinutých krajín, ako napríklad z USA alebo z krajín tvoriacej Cairnskú skupinu, je v Únii vyšší ako vývoz.

EÚ sa rozhodla povoliť bezclový dovoz, vrátane poľnohospodárskych produktov, 48-im najchudobnejším krajinám sveta. EÚ tiež navrhla zlepšenie podmienok spojených s obchodnými preferenciami. Rozvojové organizácie a obchodní partneri EÚ často Úniu obviňujú z narúšania trhu, ktoré zapríčiňujú vysoké poľnohospodárske dotácie pri refundácii vývozu, ktoré idú na úkor rozvojových krajín.

Mnohé rozvojové krajiny zdieľajú názor, že vo WTO dominujú priemyslene rozvinuté krajiny a že súčasné obchodné dohody sú pre chudobné národy nespravodlivé. Tiež sa sťažujú, že WTO ponechala vysoké tarify na poľnohospodárske produkty vyvážané mnohými chudobnými krajinami, zatiaľ čo bohatým krajinám povolila dotovanie poľnohospodárskeho vývozu. Predstavitelia chudobných krajín sa tiež sťažujú, že bohaté národy nedodržali sľub, že udelia chudobným krajinám prednostný prístup na svoje trhy. Rozvojové krajiny trvajú na tom, že jednou z najzávažnejších príčin pretrvávajúcej chudoby sú nespravodlivé obchodné podmienky a nedostatčný prístup na trh pre poľnohospodárske produkty z ich krajín.

Pozície

Generálny riaditeľ WTO Pascal Lamy povedal, že dohoda vrátila kolo rokovania z Doha „späť na správnu cestu“.

Európski komisári Mandelson a Fischer nazvali dohodu „jasným krokom vpred k rokovaniu o poľnohospodárstve a k rozvoju cieľov Doha“. Podľa nich „Európa prispela k realizácii“ a tým vlastne prijala rovnaké záväzky na reformu dotácií.

Mimovládne organizácie a charitatívne spolky nie sú dohodou ani zďaleka tak nadšené. Hovorca rozvojovej spoločnosti CIDSE (Medzinárodná spolupráca pre rozvoj a solidaritu – International Co-operation for Development and Solidarity) povedal: „Pomalé tempo pokroku znamená spochybnenie dôveryhodnosti členov WTO a ich schopnosti naozaj zmeniť súčasnú medzinárodnú obchodnú politiku. Rastú tiež pochybnosti, či sú schopní zaistiť chudobným ľuďom v rozvojových krajinách spravodlivosť v obchodnej oblasti“.

Priatelia Zeme (Friends of the Earth) označili dohodu adjektívom „nebezpečná“, pretože podľa nich ohrozuje životné prostredie a živobytie najchudobnejších ľudí sveta“. Ako povedala členka kampane Priatelia Zeme Európa (Friends of the Earth Europe): „Agenda WTO pod vedením EÚ, USA a ich korporácií prehliada potreby ľudí a záležitosti súvisiace so životným prostredím“.

Oxfam dohodu ostro kritizoval a označil ju za „sklamanie" pre bavlnu a „minimálny pokrok pre poľnohospodárstvo“.

Nasledujúce kroky

Ďalšie rokovania sú spolu s dosiahnutím konečnej podoby deklarácie naplánované na 30. apríla 2006.