92 nebezpečných aeroliniek

letecké linky aerolinky

 

Pozadie

Práca na čiernej listine začala vo februári 2005, zrýchlila sa však po dramatickej sérii leteckých havárií v lete 2005. V novembri sa dohodli všetky tri najdôležitejšie zákonodarné inštitúcie EÚ, dohoda bola potvrdená v decembri minulého roku.

Paralelnou iniciatívou bola smernica prijatá v roku 2004, na základe ktorej realizovala EÚ kontroly lietadiel z nečlenských krajín používajúcich letiská v EÚ. Legislatíva za nazýva SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft – Hodnotenie bezpečnosti zahraničných lietadiel).

Otázky

Zmätky okolo niekedy protichodných národných čiernych listín nebezpečných leteckých prepravcov budú čoskoro históriou. Komisia publikovala 22. marca 2006 prvý európsky zoznam aeroliniek, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov nekvalifikovali na vstup do vzdušného priestoru Únie.

Úplný zákaz bol uvalený na 92 spoločností a čiastočný zákaz na tri. Podľa Komisie je čiastočný zákaz aplikovaný len na časť letky spoločnosti.

Zoznam bol vytvorený na základe informácií z členských krajín EÚ a jednomyseľne schválený minulý týždeň (15. marec) v Bruseli. Obsahuje nákladných i osobných prepravcov, väčšinou z Afriky. Komisár pre dopravu Jacques Barrot pre médiá 22. marca naznačil, že 50 firiem na zozname je len z Konga, 14 zo Sierry Leone a 7 zo Svazijska.

Zákazy boli uvalené na základe kritérií definovaných národnými expertmi na bezpečnosť vzdušnej dopravy. Obsahujú:

  • zle udržiavané, príliš staré či zastarané lietadlá,

  • neochota či neschopnosť leteckej spoločnosti vyriešiť indikované bezpečnostné nedostatky,

  • neschopnosť alebo neochota národných úradov správne implementovať a presadiť bezpečnostné štandardy lietadiel.

Čierna listina je založená na regulácii prijatej v decembri minulého roku, ktorá tiež zavádza nové práva pasažierov. Teraz budú mať právo byť informovaní o identite prepravcov. V prípade, ak bude jedným z nich prepravca z čiernej listiny, budú mať pasažieri právo na refundáciu časti cesty, ktorú má zabezpečovať prepravca z čiernej listiny, alebo poskytnutie alternatívnej cesty.

Ďalšie kroky

  • Čierna listina bola prijatá spolu s reguláciou jej aktualizácie. Komisia naznačila, že zoznam bude aktualizovaný „tak často ako to bude potrebné“ a „minimálne každé tri mesiace“.

  • Žiadosti o aktualizáciu zoznamu musia byť predkladané členskej krajine alebo Komisii.