Predstava eurokomisie: Do 8 rokov by sa mohlo platiť eurom v celej EÚ

euro

Pierre Moscovici, Valdis Domborvskis a šéf euroskupiny Jeroen Dijsselbloem, zdroj: Rada EÚ

Za takýmto plánom vraj stoja uskutočniť eurokomisári Valdis Dombrovskis, podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg, Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a menové záležitosti, dane a colnú úniu.

Minulý týždeň sa stretli v Štrasburgu na dôvernom rokovaní s niekoľkými členmi Európskeho parlamentu (EP). Diskutovali s nimi o pripravovanom dokumente o úvahách k budúcnosti eurozóny, ktorý sa Európska komisia chystá zverejniť budúci týždeň.

Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) uviedol, že má k dispozícii neoficiálny protokol z rokovania. Dostal sa k nemu napriek tomu, že účastníci rokovania prisľúbili, že si z jeho priebehu neurobia zápis.

Eurozónu treba demokratizovať

Dombrovskis na stretnutí povedal, že je treba posilniť demokratický rozmer eurozóny. Mal tým na mysli, že musí dôjsť k oslabeniu moci euroskupiny, stretnutí ministrov financií, ktoré už majú spoločnú menu. Moscovici poznamenal, že euroskupina je ešte stále „uzavretým grémiom“. Občania však žiadajú „viac demokracie, žiadnu technokraciu“. Preto sa musí čo možno najrýchlejšie začať diskusia o „demokratizácii menovej únie“ Európsky parlament je legitímnou inštitúciou, ktorá má eurozónu demokraticky kontrolovať.

Dombrovskis a Moscovici vidia viaceré možnosti, ktoré sú pre eurozónu k dispozícii. Medzi nimi by mal byť fond na ochranu verejných financií pre obdobia recesií, ale aj vlastný rozpočet, ako to žiada francúzsky prezident Emmanuel Macron. Vo výhľade je aj možnosť vytvorenia spoločného poistenia pre nezamestnaných. Jeho vytvoreniu by musela predchádzať rozsiahla reforma pracovného trhu členských štátov. Po nej by došlo k vyrovnaniu podmienok medzi nimi.

Nástroje pre eurozónu

Francúz Moscovici povedal, že eurozóna nevyhnutne potrebuje spoločný súbor finančných nástrojov. Dnes totiž počas ekonomického spomalenia jej členské štáty kvôli pravidlám Paktu stability a rastu nemôžu dostatočne  investovať. Francúzsky komisár poukázal na to, že ani Junckerov fond situáciu zásadne nezmenil. Komisia hodnotí fond ako veľmi úspešný nástroj. Na pravidlách Paktu stability však nechce meniť nič.

Možnosti financovania v eurozóne, ktoré navrhujú obaja komisári EÚ, však odmieta Nemecko. Počas vrcholiacej krízy v eurozóne v roku 2012 ich síce ako možnosť kancelárka Angela Merkelová spomenula, neskôr sa od takýchto plánov vzdialila, pripomína FAZ.

Dánsko jediné s výnimkou

Na základe záznamu stretnutia, ktorý má FAZ k dispozícii, by mohol blížiaci sa dokument Komisie obsahovať aj ambíciu, aby po tom, čo EÚ opustí Veľká Británia, sa euro zaviedlo vo všetkých členských krajinách EÚ.

Je to záväzok, ku ktorému sa členské krajiny zaviazali pri vstupe do EÚ, hoci bez konkrétneho termínu.

Dánsko má ako jediné (okrem Británie) v prístupovej zmluve s EÚ zaručené, že si môže svoju menu ponechať. Švédsko dlhodobo nemá v úmysle nahradiť svoju menu eurom, hoci kritériá na jeho prevzatie spĺňa už dlhší čas. Konvergenčné kritériá zatiaľ nespĺňajú Poľsko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko.

Predovšetkým Poľsko, Česko a Maďarsko zatiaľ odmietajú prijať euro z politických dôvodov.

Európska komisia nemá páky na to, aby prinútila krajiny prijať euro ku konkrétnemu termínu. Eurokomisár Valdis Dombrovskis v reakcii na článok FAZ povedal, že Komisia neurčuje „žiadne termíny“.