Afrika ako dodávateľ energie pre EÚ?

Pozadie

V súčasnosti EÚ dováža takmer 15% ropy a plynu z Afriky a je pravdepodobné, že toto číslo sa podstatne zvýši, keďže EÚ plánuje investovať do infraštruktúry, napr. do ropovodov smerom do Španielska a Talianska. Alžírsko je už teraz tretí najväčší dodávateľ plynu do EÚ, po Rusku a Nórsku.

Otázky

Návšteva Andrisa Piebalgsa v Alžírsku, 26.novembra sa sústredila na energetický potenciál južných susedov EÚ.O tejto otázke sa debatovalo aj na stretnutí EuroMed 28. novembra.

EÚ si začala viac všímať Afriku po zlyhaní jednaní o novej dohode s Ruskom 24. novembra. EÚ plánovala s Ruskom uzavrieť novú dohody o spolupráci  a partnerstve ( Co-operation and Partnership Agreement), ktorá by formalizovala vzťahy na poli energetiky.

Pieblags načrtol v Alžírsku plán na strategické partnerstvo EÚ-Alžírsko. Takýto plán by mal byť založený na :

  • riadenom zbližovaní energetických politík Alžírska  a EÚ
  • rozvoji energetickej infraštruktúry, ktorá je v záujme oboch partnerov
  • technologickej spolupráci a výmena poznatkov

EÚ zvažuje aj možnosť vybudovania tzv. trans-saharského ropovodu. Tento projekt by Európe umožnil dovážať nigérijský plyn cez Alžírsko. Analytici varujú, že takáto investícia by bola závislá od dlhodobých kontraktov EÚ na dovoz plynu.

Medzitým sa komisárka  pre vonkajšie vzťahy EÚ, Benita Ferrero-Waldner na stretnutí EuroMed vyjadrila, že energie sa v „Politike susedstva EÚ“ stanú prioritnou oblasťou.

Pozície

Komisár pre energetiku Andris Pieblags načrtol dôležitú úlohu, ktorú Alžírsko hrá ako spoľahlivý dodávateľ energií, a potrebu „investovať v nasledujúcich rokov v tejto krajine, aby sa zlepšila produkcia uhľovodíkov a vývozné možnosti, a rovnako je potrebné modernizovať infraštruktúru na prenos energií“.

Piebalgs potvrdil záujem EÚ o trans-saharský ropovod. Podľa neho sa jedná o veľký projekt a EÚ musí do neho veľa investovať. Nielen v záujme bezpečnosti dodávok, ale aj kvôli rozvoju v Afrike.

Čo sa týka Politiky susedstva, Benita Ferrero-Waldner povedala, že EÚ by mala zvýšiť ponuku pre svojich partnerov lepšou spoluprácou v oblastiach ako sú obchod a energetika.