Agrorezort zatiaľ nevie, kedy predstaví dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva

Na snímke uprostred minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, vľavo generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Vladimíra Fabriciusová a vpravo prvý štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko počas tlačovej konferencie - 100 dní vlády - 2. júla 2020 v Bratislave. [FOTO TASR/Pavel Neubauer]

Zverejnenie návrhu dlhodobej koncepcie poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorú v programovom vyhlásení sľubuje vláda Igora Matoviča zatiaľ nemá jasný termín. Agrorezort aktuálne pracuje na časovom rámci dopracovania stratégie spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Slovenský agropotravinársky sektor dlhodobo nie je v dobrom stave a náznaky pozitívnej zmeny nevidieť, skôr naopak. Poľnohospodárstvo má veľa problémov a určite mu nepomáha ani chýbajúca dlhodobá koncepcia, ktorá by farmárom na niekoľko rokov dopredu dala potrebnú istotu a predvídateľnosť.

Vláda Igora Matoviča v apríli vo svojom programovom vyhlásení farmárom prisľúbila vypracovanie takejto koncepcie. Kedy sa tak stane ale nateraz nie je jasné a zatiaľ na to jednoznačne neodpovedá ani Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV).

Vyplýva to z odpovedí, ktoré na otázky portálu EURACTIV.sk poslalo tlačové oddelenie MPRV. EURACTIV.sk sa pýtal, v akom štádiu rozpracovania je návrh dlhodobej koncepcie poľnohospodárstva a potravinárstva a Strategický plán pre agropolitiku EÚ po roku 2021 a kedy sa k nim bude môcť vyjadriť odborná verejnosť.

Časový rámec zatiaľ nie je

„Vláda SR vypracuje dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva a potravinárstva so zreteľom na strategické dokumenty Európskej únie, od ktorej sa budú odvíjať dlhodobo predvídateľné podmienky a garancie štátnej podpory domáceho poľnohospodárstva v štruktúre podľa aktuálnej potreby,“ sľubuje vláda v programovom vyhlásení, ktoré schválila 19. apríla.

V dokumente menuje aj niektoré priority, na ktoré sa chce sústrediť, ako napríklad podpora živočíšnej produkcie, pestovateľov špeciálnych plodín a spracovateľského priemyslu, či na proces pozemkových úprav, zvýšenie poistenia rizík, tvorbu zamestnanosti v sektore, podporu mladých farmárov a propagáciu slovenskej agroprodukcie.

Päť mesiacov po tomto prísľube ale rezort zatiaľ nevie presne odpovedať, kedy verejnosti predloží na konzultáciu dlhodobú koncepciu.

„Aktuálne rezort pracuje na časovom rámci dopracovania stratégie spoločnej poľnohospodárskej politiky, v ktorom chce zohľadniť všetky relevantné strategické dokumenty EÚ. Tento časový rámec prejde najskôr interným schvaľovaním a v prípade jeho odsúhlasenia, bude stratégia predložená na verejné konzultácie,“ píše v odpovedi ministerstvo.

Európska únia stále čaká na dohodu ohľadom reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP) po roku 2020. Hoci sa lídri členských štátov dohodli na jej rámcovej podobe na júlovom summite, ešte stále sa čaká na pozíciu Európskeho parlamentu.

Európska komisia medzitým predstavila dve dlhodobé stratégie – potravinovú stratégiu Z farmy na stôl a Stratégiu pre biodiverzitu do roku 2030 -, ktoré majú tiež výrazne ovplyvniť spôsob práce na pôde v EÚ.

Menšie dotácie, no ešte menšia produktivita: Slovenský agrosektor zaostáva za zvyškom EÚ

Slovenská štátna pomoc pre poľnohospodárstvo je v porovnaní s európskym priemerom tretinová. Slovenské farmy sú veľmi závislé od agrodotácií z EÚ. Podiel priamych platieb na pridanej hodnote a zisku fariem je jeden z najvyšších v Únii.

Strategický plán v nedohľadne

Dátum zverejnenia ministerstvo nešpecifikovalo ani v prípade Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2021 až 2027. Ten musí agrorezort vypracovať do konca roka 2021, aby sa slovenskí farmári mohli zapojiť do čerpania agrodotácií z EÚ v novom programovom období.

Členské štáty mali pôvodne svoje plány eurokomisii predstaviť do konca decembra. Keďže sa ale štart novej agropolitiky pre pomalé rokovania členských štátov a Európskeho parlamentu odkladá minimálne do začiatku roku 2022, majú na ich spísanie viac času.

Mičovského rezort musí v pláne detailne rozpísať podmienky prideľovania priamych platieb a eurofondov v rámci Programu rozvoja vidiek v novom období. V rámci toho musí opísať, ako chce naplniť deväť kľúčových cieľov reformy agropolitiky, ktoré ešte v roku 2018 pripravila Európska komisia. Ide o tri environmentálne, tri ekonomické a tri sociálne ciele.

Ministerstvo na strategickom pláne pracuje už niekoľko rokov. Prípravy teda začali ešte v čase, kedy mu šéfovala exministerka Gabriela Matečná (SNS). V tomto procese už vzniklo niekoľko analytických dokumentov, ktoré sú východiskom pre prípravu plánu.

Každá krajina v strategickom pláne musí na základe posúdenia svojich vlastných potrieb vybrať intervencie, ktoré by najlepšie mali pomôcť plniť európske, ale aj vlastné ciele. Tieto potreby v roku 2019 v dokumentoch Identifikácia potrieb a SWOT analýza zadefinoval Štefan Adam z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo po koronakríze

Nová vláda považuje zvyšovanie potravinovej sebestačnosti za strategický záujem štátu. Aké opatrenia by mala prijať pre zníženie závislosti na dovoze zahraničných potravín? A ako skĺbi svoju ambíciu s čoraz prísnejšími požiadavkami Únie pre udržateľnú potravinovú produkciu? 

Aj na základe týchto analýz potom vznikol prvý návrh takzvanej Intervenčnej stratégie, ktorá už predstavuje konkrétne kroky a opatrenia pre plnenie stanovených cieľov v rezorte a ktorá má byť hlavným analytickým podkladom pre konečný strategický plán.

Na tieto dokumenty sa pri príprave strategického plánu odvoláva aj súčasné vedenie agrorezortu.

Návrh intervenčnej stratégie, ktorá už prešla aj pripomienkovým konaním v Pracovnej skupine pre prípravu SPP 2021 až 2027, vypracovala externá firma Tritikum v spolupráci s Inštitútom pre pôdohospodársku politiku (IPP).

Firmu s analytickým útvarom agrorezortu spája Ján Pokrivčák, bývalý odborný garant IPP. Po tom, čo vedenie rezortu prebral Ján Mičovský, Pokrivčák v inštitúte svoje pôsobenie skončil.

Portál EURACTIV.sk sa ministerstva pýtal, či naďalej pracuje s prvou verziou stratégie, ktorá už prešla pripomienkovým konaním, ako základom pre strategický plán, alebo pripravuje nový dokument.

„Prvá verzia návrhu Intervenčnej stratégie práve prechádza procesom úprav a dopracovaní  v zmysle pripomienok odborných sekcií MPRV SR a priorít rezortu. Jej prípravou bol poverený nový útvar v rámci MPRV SR, ktorý bude zastrešovať stratégie a politiky ministerstva,“ napísalo ministerstvo pôdohospodárstva.