Airbnb porušuje pravidlá Únie pre ochranu spotrebiteľa. Komisia žiada nápravu

Ilustračný obrázok. [Pixabay/TeroVesalainen]

Európskej exekutíve sa nepozdávajú zmluvné podmienky sprostredkovateľskej platformy AirBnb, ako aj jej spôsob informovania o cenách.

Európska komisia a spotrebiteľské úrady EÚ vyzvali v pondelok spoločnosť Airbnb, aby zosúladila svoje podmienky so spotrebiteľskými pravidlami EÚ a aby bola transparentnejšia pri prezentácii svojich cien.

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová pred novinármi v Bruseli pripomenula, že čoraz viac spotrebiteľov si rezervuje dovolenkové ubytovanie online a tento sektor priniesol mnohé nové príležitosti pre dovolenkárov.

„Jeho popularita však nemôže byť ospravedlňovaním toho, že sa nedodržiavajú pravidlá EÚ pre spotrebiteľov. Tí musia správne pochopiť, za čo presne a koľko zaplatia za ponúkané služby a musia mať spravodlivé pravidlá, napríklad pri zrušení ubytovania zo strany majiteľov. Očakávam, že spoločnosť Airbnb ponúkne rýchlo tie správne riešenia,“ dodala Jourová.

Komisia upozornila, že súčasná cenová prezentácia spoločnosti Airbnb a niektoré podmienky ňou ponúkané nie sú v súlade so smernicou o nekalých obchodných praktikách, smernicou o nekalých zmluvných podmienkach a s nariadením o právomoci v občianskych a obchodných veciach.

Európske spotrebiteľské orgány a Komisia preto požadujú od spoločnosti Airbnb uskutočnenie niekoľkých zmien. Spoločnosť dostala termín do konca augusta, aby predložila svoje návrhy. Tie eurokomisia spolu so spotrebiteľskými úradmi EÚ v septembri preskúma a ak ich nebude považovať za uspokojivé, Airbnb môže čeliť krokom vedúcim k presadeniu práva EÚ.

Viac informácií pre spotrebiteľov

Podľa eurokomisie by spoločnosť Airbnb mala upravovať spôsob, akým poskytuje informácie o cenách už od počiatočného vyhľadávania na svojich webových stránkach, aby spotrebitelia mali predstavu o celkovej cene, vrátane všetkých povinných poplatkov.

Ak nie je možné vopred vypočítať konečnú cenu, spotrebitelia musia byť jasne informovaní o možnosti platiť dodatočné poplatky. Európska exekutíva žiada aj zavedenie možnosti jasne zistiť, či ponuku bývania poskytuje súkromný hostiteľ alebo odborník.

Únia je na štarte ďalšieho behu na dlhú trať: Komisia predstavila „digitálnu daň“

Súčasťou návrhu Európskej komisie je aj dočasná daň z príjmov z digitálnych aktivít, ktorá by každoročne mohla zvýšiť príjmy rozpočtov členských krajín o 5 miliárd eur. Komisia uisťuje, že jej plán nie je namierený proti konkrétnej spoločnosti alebo krajine. 

Komisia žiada, aby podmienky poskytovania služieb Airbnb boli zosúladené s európskym spotrebiteľským právom, čo okrem iného znamená, že spotrebitelia musia mať pokyny v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a byť jasne a zrozumiteľne informovaní o svojich právach, vrátane miesta konania prípadných súdnych sporov.

Spoločnosť Airbnb by podľa Komisie nemala uviesť spotrebiteľov do omylu tým, že sa obráti na súd v inej krajine, ako je ich domovská krajina.

Sprostredkovateľská platformy by zároveň mala jasne definovať pravidlá, podľa ktorých dochádza k vráteniu peňazí, k odškodneniu či vymáhaniu náhrady.