Ak neinvestujeme do mozgov, ekonomicky stratíme

Ekonomiky strednej a východnej Európy riskujú v budúcich piatich rokoch oslabenie, spôsobené nízkou mierou vlastných inovácií, tvrdí v pondelok zverejnený prieskum Economist Intelligence Unit (EIU), ktorý nechala vypracovať spoločnosť Oracle.

Mnohé z týchto ekonomík dosahujú v posledných rokoch silný hospodársky rast, ďaleko prevyšujúci úroveň západnej Európy. Jedným z jeho pilierov je príliv zahraničných investícií, prichádzajúcich za relatívne lacnou pracovnou silou. Podľa EIU sa však tento status regiónu rozpadá a pre ďalší ekonomický úspech sú nevyhnutné inovácie – vrátane vývoja a komercializácie nových produktov, služieb, obchodných modelov a manažérskych metód.

V porovnaní s rozvinutými ekonomikami Únie boli inovácie v regióne posledných päť rokov skromné, a tak to bude pravdepodobne pokračovať aj v ďalšom päťročnom období. V tejto oblasti ťažil región z inovácií cudzích nadnárodných spoločností, ktoré v ňom zakladajú svoje pobočky, prelievanie ich technológií a znalostí bolo a je nedostatočné. V dôsledku toho ich inovácie príliš neprenikli do miestneho podnikateľského prostredia.

EIU vytvorila ideálny model inovácií. V porovnaní s ním má najlepšiu výkonnosť inovácií Slovinsko, najpriaznivejšie prostredie ponúka Česká republika. Najmenej priaznivú výkonnosť vykazuje Rumunsko a najkomplikovanejšie prostredie je na Ukrajine.

Ak chcú krajiny strednej a východnej Európy zlepšiť svoju inovačnú výkonnosť, potrebujú zvýšiť priame vstupy – výdavky na výskum a vývoj, zlepšenie vedeckého vzdelávania a IT infraštruktúry – ale tiež zlepšiť celkové inovačné prostredie – menej byrokracie, lepšie dane, flexibilnejší trh práce. Prieskum medzi manažérmi inovatívnych firiem, ktorý je súčasťou štúdie, však ukázal, že názory na schopnosť vlád pomôcť im sú zmiešané. Sťažnosti sa najčastejšie týkali nedostatočne efektívnej daňovej legislatívy, najmä pokiaľ ide o daňové zvýhodnenie začínajúcich firiem a podielu zamestnancov na vlastníctve firmy, a slabého prepojenia s univerzitami.