Ako ďalej, Galileo?

Schéma navigačného systému Galileo. Zdroj: www.guarniero.nl

Krátka správa:

„Náš názor je taký, že súčasný scenár Galileo nebude fungovať,“ povedala Michele Cerconeová, hovorkyňa komisára pre dopravu J. Barrota 7. mája 2007, len pár dní pred termínom (10. máj) stanoveným pre partnerov konzorcia, aby sa dohodli na ďalšom postupe.

Konzorcium Galileo, pozostávajúce zo spoločností AENA, Alcatel-Lucent, EADS, Finmeccanica, Hispasat, Inmarsat, TeleOp a Thales, signalizovalo, že odstupujú od svojho angažovania sa v európskej alternatíve ku americkému globálnemu pozičnému systému (GPS). Argumentujú, že by museli niesť väčšinu finančných rizík projektu bez akýchkoľvek jasných záruk návratnosti svojej investície.

„Galileo prechádza hlbokou a vážnou krízou,“ povedal nemecký minister dopravy Wolfgang Tiefensee. Označil súčasný situáciu za „slepú uličku“ a uznal, že „potrebujem nájsť alternatívne riešenie“.

V dôsledku týchto problémov je harmonogram vypustenia satelitu Galileo podľa Cerconeovej zmenený, „aby sa získala najlepšia hodnota za peniaze“. Komisia už na žiadosť Rady spracovala možnosti budúceho vývoja a bude sa o nich diskutovať v zbore komisárov 16. mája 2007.

Identifikované problémy sú spísané v liste, ktorý zaslal 14. marca 2007 komisár Barrot ministrom členských štátov EÚ pre dopravu. Nachádzajú sa medzi nimi zlyhanie členov konzorcia pri zriadení právnickej osoby a to, aby hovorili navonok jedným hlasom prostredníctvom nominovanej osoby, ako aj ich neschopnosť prísť s dohodou o koncesiách.

„Doposiaľ nebola splnená žiadna z týchto podmienok a preto si myslíme, že súčasný scenár na umiestnenie Galilea nemôže fungovať spôsobom, akým chceme,“ povedala Cerconeová.

Komisia nie je ochotná zanevrieť na projekt Galileo a preto „alternatívnym riešením“ financovania umiestnenia 30 satelitov na obežnú dráhu do roku 2012 budú eventuálne daňoví poplatníci, ktorí mali pôvodne na projekt prispieť financovaním jednej tretiny nákladov, ktorých celková výška je 3, 6 miliardy €.