Ako vplývajú eurofondy na hospodársky rast Slovenska?

euro

zdroj: pixabay.com

Slovensko je čistým prijímateľom z rozpočtu Európskej únie. Z jedného eura zdrojov EÚ sa mu do tvorby HDP premietne 0,59 eura. Vyplýva to z analýzy Národnej banky Slovenska (NBS).

Cezhraničný vplyv eurofondov 

Zvyšok ide na dovoz do medzispotreby alebo na uspokojenie finálneho dopytu. „V rámci využitia dodatočných zdrojov, ktoré čistí prijímatelia dokázali premietnuť do tvorby HDP, Slovensko sa svojím výkonom približuje k priemernému benefitu,“ uviedli analytici.

Tento pohľad však nepočíta s prínosom zahraničného dopytu stimulovaného eurofondmi v ostatných členských krajinách. Ak sa do úvahy vezmú len príjmy z rozpočtu neočistené o odvody a ich vplyv sa rozšíri aj o zahraničný dopyt vyvolaný realizáciou eurofondových projektov, úroveň finančnej pozície Slovenska sa navýši.

Čítajte aj: S kým obchoduje Slovensko a EÚ? (INFOGRAFIKA)

„Vysoká exportná výkonnosť ekonomiky predurčuje Slovensko na to, že realizácia europrojektov v krajinách našich obchodných partnerov pozitívne ovplyvní aj slovenský export. Zo slovenského HDP vytvoreného eurofondmi pripadá približne 8 % na prínos vyvolaný europrojektmi ostatných krajín,“ vyčíslili analytici centrálnej banky.

Rekordný rok 2015

V roku 2015 eurofondy vygenerovali približne 1,5 percentuálneho bodu z rastu hrubého domáceho produktu (HDP) 3,8 %. V jedinom roku sa totiž nahromadilo ukončenie najmä veľkých dobiehajúcich projektov.

Analytici poukázali na to, že v rokoch 2007 až 2015 mali nové členské krajiny EÚ kladnú a zakladajúce štáty zápornú finančnú pozíciu. Slovensko sa s čistým výnosom približne 1,8 % HDP za toto obdobie radí medzi priemerných čistých prijímateľov. Tento podiel predstavuje asi 11,3 miliardy eur, len v roku 2015 to však bolo 3,6 miliardy eur.

https://euractiv.sk/clanky/regionalny-rozvoj/vlada-odobrila-zjednodusenia-pri-cerpani-eurofondov/

Infraštruktúra, infraštruktúra, infraštruktúra

Zároveň konštatovali, že pre Slovensko predstavujú príjmy z EÚ významný zdroj financovania rozvoja verejných infraštruktúr, najmä v oblasti dopravy a životného prostredia. Predovšetkým v rámci dopravy ide o veľké infraštruktúrne projekty s najvyššou hodnotou čerpania na projekt. Prevažná časť veľkých projektov sa realizovala v časovom sklze voči plánu, čo sa podľa nich premietlo aj v kulminácii čerpania práve v roku 2015.

Eurofondy financovali okrem dopravnej a environmentálnej infraštruktúry aj projekty sídelnej a vzdelávacej infraštruktúry. V analýze sa píše, že pomohli vytvoriť obslužné investície ekonomiky, ako aj jadrové investície, ktoré zvyšujú potenciál ekonomiky z dlhodobého hľadiska, napríklad rozvoj IT infraštruktúry. Koncoročný objem fixných investícií v stálych cenách na Slovensku v roku 2015 presiahol svoju predkrízovú úroveň o viac ako 9 %.

V druhom programovom období sa zrealizovalo vyše 10 000 projektov s kulmináciou čerpania v roku 2015. „To predstavovalo výrazný impulz na ekonomický rast, ktorý sa pravdepodobne v najbližších rokoch v takomto rozsahu nebude opakovať. Významná časť zdrojov bola koncentrovaná v stavebníctve,“ zhodnotili analytici.

https://euractiv.sk/analyzy/regionalny-rozvoj/kradne-nam-korupcia-eurofondy/