Aktivisti: Výber projektov pre transformáciu uhoľných regiónov nie je transparentný

Ťažba uhlia vo Vršanoch. Ústecký kraj, Česká republika. [©Severní energetická]

Aktivisti tvrdia, že do transformácie uhoľných regiónov na Slovensku, v Poľsku a Českej republike musia byť zapojení všetci zainteresovaní aktéri vrátane malých podnikov, miestnych komunít a občianskej spoločnosti.

Trenčiansky región, poľský región Sliezska a grécky región Západného Macedónska sa stali ako pilotné regióny súčasťou Platformy pre uhoľné regióny v procese premeny. Tú spustila Európska komisia v decembri minulého roka.

Jej najbližšia schôdzka sa bude konať v polovici júla. Príležitosť využili skupiny ochrancov životného prostredia z Poľska a Slovenska, ktorí pred zasadnutím upozornili na proces výberu projektov uchádzajúcich sa o finančnú podporu Bruselu.

„Nedostatok transparentnosti a otvorenosti spôsobilo, že mnohé z projektov, ktoré požiadali o financovanie v rámci platformy, sú uhoľné spoločnosti. Občania z postihnutých regiónov sú odsunutí na vedľajšiu koľaj,“ píšu aktivisti združení v CEE Bankwatch, ktoré prepája zelené mimovládne organizácie.

Netransparentný výber

Poľská vláda vypracovala zoznam 26 projektov oprávnených na finančnú podporu, ktorú možno získať v rámci platformy. Mimovládne organizácie si však myslia, že boli predbežne vybrané netransparentným spôsobom. Nikto nevyzval občiansku spoločnosť ani podniky, aby sa na výberovom konaní zúčastnili.

Útlm uhlia má vláda schváliť na konci roka. Počíta s eurofondami (+dokument)

EURACTIV získal návrh na cestovnú mapu a financovanie transformácie hornej Nitry. Projekty podporené z eurofondov sa začnú realizovať najskôr v roku 2020.

Myšlienkou platformy je urýchliť hospodársku diverzifikáciu a technologickú transformáciu v oblastiach, kde sa ťaží uhlie. Dosiahnuť sa to má prostredníctvom výmeny informácií a dvojstranného dialógu o príslušných fondoch, programoch a nástrojoch financovania Európskej únie.

Celý proces by mal dodržiavať štandardnú a právne záväznú prax Európskej únie založenú na partnerstve. Tá vyžaduje účasť verejnosti a inkluzívne konzultácie v každom štádiu, hovorí CEE Bankwatch.

Väčšinu projektov v Poľsku však predložili podniky z oblasti uhlia alebo ťažkého priemyslu, ktoré sú v úplnom alebo čiastočnom vlastníctve štátu. „Je medzi nimi len jeden projekt, ktorý sa týka rozvoja obnoviteľnej energie,“ zdôraznili mimovládne organizácie.

Úrady podkopávajú celý proces

Na Slovensku sa začiatkom roka začal proces, ktorý by mal zapojiť všetky zainteresované strany. Na regionálnej úrovni sa snaží vypracovať akčný plán rozvoja po ukončení ťažby uhlia.

Primátorka Prievidze: Výber alternatív k uhliu musí byť čo najtransparentnejší

KATARÍNA MACHÁČKOVÁ očakáva od vlády časový rámec pre transformáciu hornej Nitry. Bol by to férový krok, na ktorý majú ľudia právo, hovorí pre euractiv.sk.

Podľa CEE Bankwatch sa však zdá, že slovenské úrady na vyššej politickej úrovni tento proces podkopávajú. Podporili projekty, ktoré sa vybrali netransparentným a neparticipatívnym spôsobom. Niektoré z nich predložila najväčšia uhoľná spoločnosť v krajine – Hornonitrianske bane Prievidza (HBP).

Česká republika sa momentálne stáva ďalšou pilotnou krajinou platformy. Regionálni politici, ako aj mimovládne organizácie požadujú, aby sa mohla zapojiť aj občianska spoločnosť a miestne komunity.

„V posledných rokoch sme v severnom Česku väčšinou bojovali proti limitom pre ťažbu uhlia. Banské spoločnosti a občania ešte len musia pochopiť, že sú rovnocenní partneri. Musíme však spolupracovať a vyťažiť z toho to najlepšie,“ hovorí starostka Litvínova Kamila Bláhová. Práve Litvínov je jedným z miest v Ústeckom kraji, v ktorom sa ťaží hnedé uhlie.

Dôležitá medzinárodná spolupráca

Ústecký kraj je jedným z troch uhoľných regiónov Českej republiky. Uhlie sa ťaží ešte v Karlovarskom a Moravskoslezskom kraji, ktoré sú vo východnej časti krajiny. Všetky tri by mali byť zahrnuté do platformy pod záštitou programu Reštart regiónov, ktorý spustila predchádzajúca vláda.

Získa elektráreň Nováky namiesto všeobecného hospodárskeho záujmu iný typ podpory? (+DOKUMENT)

Novela zákona o obnoviteľných zdrojoch môže paradoxne pomôcť nováckej uhoľnej elektrárni. Nárokovať by si mohla aj dotácie zo schémy, ktorú pripravuje ministerstvo životného prostredia, píše JURAJ MELICHÁR.

Prvý akčný plán s konkrétnymi opatreniami bol prijatý pred rokom. Ďalší balík opatrení čaká, kým mu nová vláda dá zelenú. Iniciatíva bude odprezentovaná na konferencii v Bruseli.

„Naše uhoľné regióny sa nachádzajú na hraniciach so susednými krajinami, preto je pre nás medzinárodná spolupráca nesmierne dôležitá,“ hovorí Gabriela Nekolová, jedna z vedúcich predstaviteľov vládnej pracovnej skupiny zodpovednej za tento program.

Jedným z najväčších prínosov platformy je, že môže ovplyvniť budúci viacročný finančný rámec Únie v prospech znevýhodnených oblastí postihnutých ťažbou uhlia, dodala Nekolová.

Žiadny reštart bez strednej triedy

Miestne komunity program Reštart privítali. Zahŕňa totiž dlhodobý proces plánovania a inkluzívnej spolupráce so všetkými zainteresovanými. A práve to je nevyhnutné pre plynulú transformáciu. Chcú však, aby sa zlepšila komunikácia s verejnosťou.

Získa elektráreň Nováky namiesto všeobecného hospodárskeho záujmu iný typ podpory? (+DOKUMENT)

Novela zákona o obnoviteľných zdrojoch môže paradoxne pomôcť nováckej uhoľnej elektrárni. Nárokovať by si mohla aj dotácie zo schémy, ktorú pripravuje ministerstvo životného prostredia, píše JURAJ MELICHÁR.

Starostka Bláhová ocenila, že mimovládne organizácie boli vyzvané, aby sa podieľali na príprave akčných plánov. To sa však nestalo v prípade programu Reštart. Občania sa podľa nej sťažovali, že nedostali dostatočnú spätnú väzbu k návrhom, ktoré predložili v rámci verejného procesu.

Vládna pracovná skupina sa už vyjadrila, že potrebné informácie ľudia dostanú po oficiálnom prijatí druhého akčného plánu. Rovnako uviedla, že hľadá spôsoby, ako do rozhodovacieho procesu zapojiť širokú verejnosť.

Podľa Petra Globočníka z mimovládnej organizácie Kořeny, ktorá sídli v Litvínove, by sa mal program zamerať aj na menšie projekty.

„Doteraz sa skôr zaoberal ambicióznymi nápadmi a veľkými spoločnosťami. Je to síce v poriadku, ale bez podpory malých podnikov a strednej triedy sa región „nereštartuje“,“ povedal Globočník pre EURACTIV.cz.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press