Alarmujúca úroveň znečistenia v mestách EÚ

 

Krátka správa:

Nová správa Európskej agentúry životného prostredia (EEA), nazvaná „Znečistenie ovzdušia na úrovni ulíc európskych miest“, publikovaná 23. marca 2006, zistila, že znečistenie ovzdušia bolo nad odporúčanou úrovňou vo všetkých 20 mestách, kde bolo znečistenie skúmané.

Vzorka miest z roku 2000 obsahovala Antwerpy, Atény, Barcelonu, Berlín, Brusel, Budapešť, Gdaňsk, Graz, Helsinki, Katowice, Kodaň, Lisabon, Londýn, Marseilles, Miláno, Paríž, Prahu, Rím,Solún a Štuttgart.

„Hraničné hodnoty kvality ovzdušia, ktoré sú zamerané na ochranu verejného zdravia, sú často prekročené najmä na uliciach a iných mestských kľúčových bodoch,“ píše EEA v správe. „Zlepšenie kvality ovzdušia je preto imperatívom,“ dodáva a poukazuje na vysokú vystavenie človeka vzdušným polutantom v husto osídlených mestských oblastiach.

„Dôkazy negatívneho vplyvu jemných pevných častíc na zdravie sa trvalo objavujú a je alarmujúce, že väčšina emisií, súvisiacich s dopravou je v rozsahu jemných častíc (pod limitom PM2.5),“ píše EEA. Jemná pevná častica (PM) je meraná v nanometroch (PM2.5 a PM1) a tieto rozmery sú konkrétnou obavou pre ľudské zdravie, pretože sú schopné preniknúť hlboko do pľúc.

Zákonodarcovia v EÚ v súčasnosti skúmajú nové pravidlá, nazvané „Euro 5“, ktoré by obmedzili emisie takýchto častíc dieselovými autami na 5 mg/km. Ministri životného prostredia krajín EÚ vyjadrili podporu a zahrnutie dlhodobých limitov do návrhu, zverejneného minulý rok Komisiou (EurActiv, 9. 1. 2006). Vyzvali tiež Komisiu, aby „len čo bude možné“ prišla s návrhmi na zníženie polutantov, emitovaných ťažkými vozidlami („Euro 6“).

Ďalej ministri uznali, že súčasné politiky by zlyhali v snahe o značné zníženie zdravotných dopadov znečistenia ovzdušia do roku 2020 a tvrdia, že „v boji proti znečisťovaniu ovzdušia musia byť prijaté dodatočné aktivity“.