Americká ryža vystrašila EÚ

 

Krátka správa

Export americkej dlhozrnnej ryže bude EÚ na hraniciach systematicky kontrolovať. K tomuto rozhodnutiu sa Únia uchýlila kvôli obavám z kontaminácie ryže geneticky upravovanou ryžou (pozri EurActiv.sk 22. augusta 2006). O tomto opatrení informovala Komisia 23. augusta 2006.

S okamžitou platnosťou a po dobu 6 mesiacov budú len tie dodávky americkej ryže vpustené na trh EÚ, ktoré skontroluje akreditované laboratórium a testy preukážu, že ryža neobsahuje stopy geneticky modifikovaných organizmov.

Hovorca amerického ministerstva poľnohospodárstva Ed Loyd povedal, že USA vykoná všetky potrebné testy a reakciu EÚ označil za „odôvodnenú“.

Americkí farmári, ktorí pestujú ryžu, povedali, že kontrola zvýši náklady a zníži ceny za ryžu, ktoré prudko klesli po tom, čo najväčší odberatelia americkej ryže – Japonsko, EÚ a Južná Kórea, obmedzili import.

Európsky komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianou obhajoval bezpečnostné opatrenia slovami: „Neautorizované geneticky upravované organizmy sa nemôžu stať, za žiadnych okolností, súčasťou potravinového reťazca v EÚ“.

Predstavitelia environmentálnych organizácií síce ocenili rýchlu reakciu Komisie, ale povedali, že EÚ musí „prestať reagovať na nehody s kontamináciou, a namiesto toho sa sústrediť na prevenciu“.