Americké korporácie chcú riešenie klimatických zmien

oceán more klimatické

 

Krátka správa

Organizácia Pew Center on Global Climate Change vydala 18. októbra štúdiu „Posunúť sa vred: korporátne stratégie, ktoré sa zaoberajú klimatickými zmenami“.

„Klimatické zmeny prinášajú skutočné riziká a príležitosti, s ktorými musia spoločnosti počítať už dnes, alebo riskovať že prehrajú s inými, vpred hľadiacimi konkurentmi“, tvrdí Eileen Clausen, prezidentka Pew Center v predslove k štúdii.

Správa obsahuje aj manuál „ako na to“ pre spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o rozvoj efektívnych politík čelenia klimatickým zmenám. Autori správy spolupracovali s firmami ako Alcoa, DuPont, Shell a Whirlpool, a použili ich najviac osvedčené praktiky na vývoj príručky pre iné spoločnosti, ktoré by chceli začať s efektívnou politikou.

Rastúce znepokojenie amerických spoločností klimatickými zmenami kontrastuje s postojom viacerých európskych podnikateľských lídrov, ktorí od EÚ žiadajú aby prehodnotila svoje svetové líderstvo v tejto otázke. Podľa mnohých európskych vrcholových manažérov podkopáva európsky systém obchodovania s emisiami konkurencieschopnosť priemyslu.

Americké firmy nie sú jediné, ktoré sa nezhodujú s váhavým postojom Bushovej administratívy v otázke klimatických zmien. Viac ako 266 amerických starostov podpísalo „Dohodu amerických starostov o ochrane klímy“, a kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger nedávno podpísal pre svoj štát – ktorý je v USA hospodársky lídrom čo do sily a úrovne ekonomickej aktivity – tvrdý zákon ochrany klímy.

Zástupcovia amerických korporácií, s ktorými bolo v štúdii robené interview, od americkej vlády vo všeobecnosti očakávajú, že do roku 2010 prijme nový zákon pre reguláciu klimatických zmien. Eileen Claussen neverí, že Spojené štáty pristúpia ku Kjótskemu protokolu, no „je pravdepodobne, že regulácia klimatických zmien v USA pôjde dokonca ďalej, ako Kjóto“.