Analytici vidia len malú pridanú hodnotu kontroly rozpočtov

Zdroj: Flicr

V rámci tzv. „európskeho semestra“ sa ministri financií budú v marci stretávať, aby spoločne identifikovali hlavné hospodárske výzvy, ktorým čleia členské štáty. Okrem toho vlády stanovia svoje strednodobé rozpočtové priority a načrtnú národné reformné programy.

Európska exekutíva a ministri financií z celého bloku následne plány vyhodnotia a v júni a júli si vzájomne budú radiť. Celý proces má prebehnúť ešte pred tým, čo vlády sfinalizujú svoje rozpočty na nadchádzajúci rok.

Nový režim platí od budúceho roka a je dizajnovaný na odhaľovanie nekonzistentnosti a nerovnováhy pred tým ako sa prejavia v podobe kríz podobných gréckej. Prognózy rastu, inflácie a detaily predpokladaných daňových príjmov budú pod dohľadom Európy, aby ministri financií neboli príliš optimistickí.

Ide o prvý konkrétny návrh pracovnej skupiny na čele so stálym predsedom Rady Hermanom Van Rompuyom.

Otázky visia nad sankciami

Podľa kritikov je nejasné, aké a najmä či vôbec možno na členský štát, ktorý neposlúchne rady Bruselu, uvaliť sankcie. Zsolt Darvas z think-tanku Bruegel poznamenal, že odporúčania nebudú záväzné a Komisia sa bude musieť spoliehať na morálny nátlak, ktorému vlády budú čeliť, vrátane kritiky z radov EÚ.

Prísnejšie postihy, napríklad odoberanie hlasovacích práv, by si vyžiadali zmenu Lisabonskej zmluvy. „Z nášho pohľadu európsky semester bude mať len veľmi obmedzený vplyv a s jasných postihov pre narušiteľov rozpočtových pravidiel, celý mechanizmus je málo ostrý. No prísnejšie opatrenia by boli politicky ťažko dosiahnuteľné,“ tvrdí Vincenzo Scarpetta, z organizácie OpenEurope.

Okrem toho malé členské štáty sa obávajú, že tresty budú horšie znášať v porovnaní s veľkými krajinami. Komisia chce, aby sankcie boli uvaľované automaticky. Koncom septembra by mala navrhnúť legislatívny balík, ktorý sa zameria na fiškálny a makroekonomický dohľad a efektívnejšie tresty a odmeny.

Ekonómovia pochybujú aj o tom, či nový systém budú ministerstvá financií brať vážne. Podľa Daniela Grosa z Centra pre európske politické štúdia, vlády už teraz s Bruselom konzultujú svoje rozpočty a preto opatrenie veľa zmien neznamená. „Či existuje semester alebo nie, kľúčovým rozdielom je, č členské štáty budú brať na vedomie poznámky z Bruselu,“ vysvetlil.