Bank of England zatiaľ menovú politiku nezmení

Zdroj: http://www.homesonsale.co.uk/blog/wp-content/uploads/2009/03/pound-vs-euro.jpg

Podľa Kinga riziko spojené s hospodárskou obnovou stále pretrváva a preto by tým smerom mala ísť aj menová politika. „Predmetom diskusie je vhodná miera stimulu a nie jeho pribrzdenie. Stále máme priestor na využitie menovej politiky. Nechcem však dohadovať, kam bude potrebné zájsť.“

Britská centrálna banka drží svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 0,5 % od marca 2009. V deväťčlennej výkonnej rade banky však panujú nezhody o ďalšom smerovaní politiky, keďže jeden člen – Andrew Sentance – už dvakrát prekvapivo hlasoval za zvýšenie sadzby na 0,75 %.

Ekonomika Spojeného kráľovstva v druhom štvrťroku vykázala neočakávaný rast na úrovni 1,1 %, čo je dvojnásobok pôvodných odhadov. King však upozornil, že obnova je veľmi krehká,. „Širšie hospodárske problémy vo svete sú dôkazom, že si nemôžeme byť istí udržateľnosťou dopytu, výkonu a zamestnanosti,“ dodal.

Analytici oslovení agentúrou Reuters predpokladajú, že k dvíhaniu sadzieb dôjde až v polovici budúceho roka. Nižšia úroková miera má pomôcť kompenzovať vplyv škrtov vo vládnych výdavkoch.

Bank of England bude pravdepodobne koordinovať svoj postup s Európskou centrálnou bankou, ktorá tiež zatiaľ svoju menovú politiku nemení a sadzbu drží na 1 %. Podľa odhadov analytikov VÚB banky, by k zvyšovaniu oficiálnych úrokových sadzieb ECB malo dôjsť rovnako v polovici budúceho roka.

(EurActiv/Reuters)