Bankárom priškrtili bonusy

Monty Pythons: Crimson Permanent Assurance

Európsky parlament včera podporil novú legislatívu, ministri financií by ju mali schváliť na budúci utorok, 13.júla. Od začiatku budúceho roku tak budú bankári dostávať „na ruku“ len 30% odmien, pri mimoriadne vysokých len 20%. Odmeny tiež nesmú byť neprimerané voči fixnému platu. Zhodnotenie bonusu ako bežný alebo vysoký je na príslušných národných orgánoch.

Druhá časť odmien (70 resp. 80%) bude vyplatená ako „podmienený kapitál“, teda napríklad akcie, ktoré si banka v prípade ťažkostí môže vyžiadať späť. Veľká časť z celkového bonusu sa bude musieť odložiť minimálne na 3 roky a pokiaľ sa banke nebude dariť podľa očakávaní, môžu byť tieto peniaze vrátené späť do finančného obehu. Ak bude banka zdravá, budú môcť peniaze vyplatené.

Žiaden návrat k starým časom

Návrh vyšiel z dielne komisára pre vnútorný trh Michela Barniera, ktorý je zodpovedný aj za sektor finančných služieb. Vyhlásil, že pravidlá vyšlú bankám silný politický signál.

„Žiaden návrat k bývalým časom sa nebude konať. EÚ ukazuje cestu v obmedzovaní nerozumných spôsobov odmeňovania v bankách“, vyhlásil komisár Barnier.

„Banky budú musieť radikálne zmeniť konanie a mentalitu, ktoré často krát viedli k nadmerne rizikovému správaniu a prispeli k finančnej kríze.“

Európsky parlament podporil zákon 625 hlasmi, proti bolo 28 a zdržalo sa 35 poslancov.

Pochvalné hlasy

„To sú dobré správy. Od 1. januára budú obmedzené bonusy bankárov“, vyhlásil europoslanec za francúzsku Stranu zelených Pascal Canfin.

Rakúsky stredo-pravý europoslanec Othmar Karas povedal: „Chceme zabezpečiť, aby vyplácanie bonusov nepodporovalo rizikové správanie, ale tlmilo ho.“

Britská labouristická europoslankyňa Arlene McCarthy, ktorá bola parlamentnou spravodajkyňou k legislatíve, vyhlásila, že vlády a daňoví poplatníci vykúpili banky 3,9 biliónmi eur, no banky nereagovali príslušnými krokmi.

„Napriek tvrdeniam bánk, že sa poučili, v skutočnosti zvýšili platy a odmeny v pomere k príjmom“, dodala McCarthy.

Vyššie rezervy

Pravidlá tiež prinútia banky aby si odkladali viac kapitálu, ktorý bude kryť preskupené cenné papiere, ktoré vlastnia. Má sa tak zabrániť opakovaniu finančnej krízy, keď po vlne neschopnosti splácať hypotekárne úvery výrazne klesla hodnota derivovaných cenných papierov, ktoré ich obsahovali. Vlády museli následne banky zachraňovať z verejných zdrojov.

Sprísnenie kapitálových pravidiel nadobudne účinnosť koncom roku 2011. Podľa Barniera bude vďaka nim bankový sektor schopnejší prestáť šoky, než v minulosti.

„Prísnejšie kapitálové požiadavky pre obchodné knihy bánk a ich investície do sekuritizácií – typ veľmi komplexných produktov, ktoré bankám spôsobili obrovské straty – zabezpečia, aby banky držali podstatne viac kapitálu na krytie rizík“, dodal.

Pozície

„Požiadavky v oblasti platov a bonusov vysielajú silný politický signál: nebude sa konať žiaden návrat k starým časom. Banky budú musieť radikálne zmeniť konanie a mentalitu, ktoré často krát viedli k nadmerne rizikovému správaniu a prispeli k finančnej kríze“, povedal komisár pre vnútorný trh Michel Barnier.

Stuart Fraser zo City of London Corporation vo vyhlásení píše: „Banky v Británii už urobili veľa, aby dobrovoľne splnili (pravidlá) Basel a štandardy dohodnuté na G-20 – v skutočnosti mnohé inštitúcie tvrdia, že požiadavky FSA sú prísnejšie, než nové pravidlá EÚ – a fakt, že ostatné krjainy v EÚ nás budú nasledovať, možno len privítať.“

Britská toryovská europoslankyňa Vicky Ford, hovorkyňa konzervatívnej skupiny ERC pre hospodárske a menové otázky v EP, vydala vyhlásenie, v ktorom sa píše, že „národné vlády musia zabezpečiť, aby bola táto smernica prenesená (do národnej legislatívy) proporcionálne, a nie tvrdým spôsobom.“

„Riskujúci (manažéri) musia uprednostniť dlhodobé záujmy banky a ich klientov pred svojimi osobnými bonusmi. Potrebujeme, aby naše banky požičiavali peniaze – no potrebujeme tiež, aby robili poctivé výpočty ohľadom rizika, ktoré podstupujú s peniazmi ich klientov.“

„Tu nejde o to, aby sme akýmsi spôsobom vytrestali bankárov. Chceme sa ale vyhnúť podkapitalizovaniu bánk, ktoré je v tomto období veľmi nebezpečné. Táto nová smernica slúži verejnosti, pretože sa znovu zníži riziko toho, že občania budú musieť zachraňovať banky, keď sa tieto dostanú do ťažkostí,“ zdôraznila podľa agentúry TASR spravodajkyňa k smernici, europoslankyňa McCarthy (S&D, Británia).

Ďalšie kroky

  • 13.júl: ministri financií EÚ budú hlasovať o novej smernici odobrenej Parlamentom