Banková únia čelí pochybnostiam

Problémová španielska banka BANKIA, Zdroj: TASR/AP Photo/Paul White

Komisár Olli Rehn včera členov Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti informoval, že pripravovaný návrh jednotného mechanizmu dohľadu je ambiciózny a má relatívne široký rozsah. Mal by sa vzťahovať na všetky banky v eurozóne a centrom celého systému bude Európska centrálna banka.

Europoslankyňa Marianne Thyssenová (EPP, Belgicko) však poukázala na názory niektorých odborníkov, ktorí upozorňujú, že ak sa bude dohľad vzťahovať na všetky banky, niektoré môžu redistribuovať svoje kompetencie takým spôsobom, ktorý nebude v prospech sektora ani verejnosti.

Nemecký minister Wolfgang Schäuble tiež odmieta, aby ECB monitorovala všetky banky eurozóny, podľa neho by sa mala zameriavať len na systémovo dôležité inštitúcie.

„Samotná ECB avizovala, že v blízkej budúcnosti nemá potenciál dohliadať na šesť tisíc bánk v EÚ,“ vysvetlil a zároveň sa skepticky pozerá aj na časový rámec, ktorý Komisia presadzuje. „Ak pôjde o väčšie, systémovo relevantné banky, je šanca, že priamy dohľad ECB možno realizovať v blízkej budúcnosti,“ dodal.

V EÚ síce operuje šesť tisíc bánk, no väčšina je malá. Viac ako 90 % všetkých aktív drží len okolo 200 inštitúcií. Berlín chce výnimku zo systému najmä pre svoje štátne a politicky previazané regionálne banky tzv. Landesbanks.

Europoslanci vyjadrili pochybnosti aj nad fungovaním vzťahov medzi krajinami bez eura a novou štruktúrou dohľadu. Európsky orgán pre bankový dohľad (EBA) by v prípade kontroly mal hrať úlohu mediátora medzi členmi a nečlenmi eurozóny. Obavy sa spájajú najmä s možným prelínaním s kompetenciami ECB.

Ďalšie kroky:

  • 12. septembra 2012 – Zverejnenie návrhu jednotného mechanizmu dohľadu nad bankami.
  • 13. – 14. december 2012 – Summit Európskej rady. Európski lídri by mali plán prijať.
  • Január 2013 – Plánované sfunkčnenie systému.