Bankové sektory v SVE majú podmienky na presun k novému modelu

Autor: Master isolated images, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Hlavné ekonomiky západnej Európy vykazujú známky hospodárskej obnovy, čo má vplyv aj na vývoj obchodnej činnosti v  strednej a východnej Európe. Ako uviedol Gianni Franco Papa, riaditeľ divízie pre SVE skupiny UniCredit, najviditeľnejším pozitívnym makrotrendom v regióne bolo vlani oživenie priemyslu, a to by podľa jeho slov malo pokračovať aj v priebehu tohto roka. Od začiatku 2013 priemyselná produkcia vo väčšine krajín narástla o viac ako 5 % na ročnej báze.

Podľa štúdie, ktorú vypracovala skupina UniCredit, sú ďalšie budúce zisky v priemysle podmienené nepretržitým rastom vývozov v Nemecku, po ktorom by malo nasledovať oživenie v celom bloku s eurom.

„Predpokladá sa mierne zrýchlenie celkového priemerného rastu regionálneho reálneho HDP na úroveň plus 2 % v roku 2014 a 2,5 % v roku 2015, čo jednoznačne prekoná eurozónu, ktorá by mala dosiahnuť 1,5 %, resp. 1,8 %,“ predpokladajú analytici skupiny UniCredit.  

Ekonomické oživenie podľa nich spôsobí pozvoľné zlepšovanie poskytovania úverov, pričom hlavným motorom poskytovania pôžičiek v najbližších rokoch bude firemný segment.

„Rast vkladov je naďalej na dostatočnej úrovni, pričom podporuje pozvoľný posun bankového sektora v regióne SVE smerom k novému obchodnému modelu, ktorý charakterizuje udržateľnejšia štruktúra financovania,“ vysvetľujú.

V období 2008 – 2013 celkové úvery v regióne narástli o pätinu pri konštantom výmennom kurze v porovnaní s úrovňou 113 % v období 2005 – 2008. Vklady stúpli o viac ako 113 % od 55 % pri porovnaní rovnakých časových intervalov. Pomer úverov a vkladov sa tak zlepšil na oveľa lepšiu bilanciu z úrovne 114 % v čase vrcholiacej globálnej finančnej krízy na 102 % v roku 2013.

„Napriek viacerým výzvam je bankový sektor v regióne SVE aj naďalej ziskový a vykazuje oveľa vyššiu ziskovosť ako veľké západoeurópske krajiny," konštatovala Carmelina Carluzzo, zástupkyňa riaditeľa oddelenia CEE Strategic Analysis v spoločnosti UniCredit.

Priemerná prognózovaná návratnosť aktív bánk v regióne bola vlani na úrovni 1,5 %. Pohybovala sa od 2 % v Turecku po mínus 2,1 % v Slovinsku, v prípade Slovenska šlo o 1,1 %.

Zdroj: UniCredit

„Pre porovnanie priemerná prognózovaná návratnosť aktív nemeckých bánk bola minulý rok na úrovni 0,3 %, pričom v prípade B(R)IIC bánk sa pohybovala od úrovne 2,5 % až po úroveň 0,9 %,“ poukázali analytici UniCredit Bank.