Barnier na Slovensku: K rastu sa nevrátime cez nové bariéry

Zdroj: TASR

Bratislavská konferencia bola súčasťou série 180 podujatí, ktoré sa celej EÚ konajú pri príležitosti osláv 20. výročia jednotného trhu a európskeho týždňa jednotného trhu. Podujatie, ktoré sa konalo na pôde Ekonomickej univerzity, otváraj jej rektor, Rudolf Sivák. Vyzdvihol ekonomický prínos EÚ pre Slovensko, dodal však, že najmä kríza ukázala riziká, ktoré v sebe nesie integrácia. Pripomenul, že malé a stredné podniky stále čelia pri vstupe na jednotný trh mnohým prekážkam.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek zdôraznil, že jednotný trh Európskej únie je najväčším trhom na svete a zásadne zmenil spôsob života Európanov.

Väčšia ponuka je prospešná najmä pre štáty ako Slovensko

Podľa ministra hospodárstva Tomáša Malatinského by sa Slovensko malo snažiť najmä o to, aby bol jednotný trh postavený na transparentných a jednotných pravidlách.

„Slovenská republika sa aktívne podieľa na činnostiach, ktoré prispievajú ku globalizácii a liberalizácii jednotného trhu Európskej únie. Dosiahnutie plne integrovaného trhu považujeme za jednu z priorít reformnej lisabonskej agendy po roku 2010“, povedal Malatinský.

Poznamenal, že zo znížených cien a zvýšenej ponuky, ktorú jednotný trh prináša, profitujú najmä menšie štáty ako je Slovensko, ktoré majú na vlastnom trhu zvyčajne menšiu ponuku ako veľké štáty.

Ako uviedol, podľa štatistík si v roku 2011 len 11 % slovenských spotrebiteľov kúpilo službu alebo tovar online, preto je podľa neho potrebné viac propagovať možnosti jednotného trhu u spotrebiteľov.

Za kľúčové považuje zvýšenie spotrebiteľskej dôvery cez legislatívu o právach spotrebiteľa a posilnenie vymožiteľnosti práva duševného vlastníctva v EÚ ako dôležitého aspektu konkurencieschopnosti podnikov.

Šéf rezortu hospodárstva vyzdvihol aj rokovania o jednotnom európskom patente, do ktorých sa Slovensko sa aktívne zapája.

Michel Barnier: Som politikom

Komisár pre jednotný trh a služby Michel Barnier vo svojom príhovore auditóriu v Ekonomickej univerzite  povedal, že ako člen Európskej komisie nie je „super-technokratom, ktorý prichádza z Bruselu“, ale politikom. „Chcem zostať politikom“, zdôraznil.

Kolégium komisárov podľa neho plní funkčne úlohu akú v národných štátoch zvyčajne vykonáva premiér a predkladá návrhy, o ktorých rozhodujú Rada a Európsky parlament.

To čo, sa Európe podarilo v podobne jednotného trhu  nedosiahla podľa eurokomisára žiadna iná skupina štátov.  

Pripomenul, že až 85  %  celkového slovenského exportu tovarov a 77 % služieb smeruje do krajín, s ktorými zdieľame jednotný trhu. Ten priniesol v EÚ medzi rokmi 1992 a 2008 2,7 miliárd nových pracovných miest.

„Nemali by sme ale len bezhlavo oslavovať“, upozornil.  

Európa je v kríze od roku 2008 a očakáva nulový rast, nezamestnanosť je vysoká, najmä nezamestnanosť mladých ľudí a populisti túto situáciu zneužívajú, menuje problémy.

„Budem úprimný. Nikdy sa nevrátime k rastu tým, že zavedieme nové bariéry. Potrebujem viac Európy nie menej. Jednotný trh je súčasťou riešenia, nie súčasťou problému. Musíme považovať jednotný trh za základný kameň znovuoživenia rastu a vzniku nových pracovných miest.“

Barnier predstavil relevantné návrhy Európskej komisie – Prvý akt o jednotnom trhu s 50 konkrétnymi opatreniami a Druhý akt o jednotnom trhu z októbra 2012 s 12 dodatočnými opatreniami z oblasti energetickej a transportnej infraštruktúry, mobility občanov, digitálnej ekonomiky a sociálnej kohézie. „Všetky opatrenia sú konkrétne s veľkým potenciálom pre jednotný trh“, povedal.

 „Keď som spustil Single Market Act, veľmi ma potešila podpora britskej vlády. Pán Cameron vtedy publikoval brožúru, v ktorej sa hovorí aj o tom, ktoré európske krajiny by mohli pravdepodobne vypadnúť z prvej desiatky svetových ekonomík každých desať rokov s výhľadom až do roku 2050“. Tabuľku si môžete pozrieť tu.

„Preto potrebujeme konsolidovať a starať a o vnútorný trh“, zakončil Barnier.

Základný bankový účet

Na tlačovej konferencii eurokomisár Michel Barnier na otázku TASR potvrdil, že pracuje aj na návrhu, aby mal každý občan Európskej únie prístup k základnému bankovému účtu. "Aj keď nemáme veľa peňazí, ktoré by sme si mohli na účet dať, je dôležité účet mať, aby sme sa mohli zúčastňovať ekonomického života," povedal Barnier.

Podľa neho v súčasnosti nemá v rámci EÚ prístup k bankovému účtu asi 6 miliónov obyvateľov európskeho spoločenstva. Eurokomisár preto plánuje navrhnúť niekoľko legislatívnych textov na ochranu a bezpečnosť spotrebiteľov finančných produktov.

Návrhy by mali byť hotové počas niekoľkých nasledujúcich týždňov. Pripravené má aj opatrenia smerujúce k uľahčeniu zmeny banky. „Zmeniť banku z jednej na druhú je dnes neuveriteľne komplikované," upozornil Barnier.


Obsah štyroch tematických panelov koneferencie a rozhovory s rečníkmi prinesieme v najbližších dňoch.