Barroso dostal podmienky aj od liberálov

V zozname sa nachádza napríklad požiadavka vytvorenia nového portfólia, komisára pre základné práva a boj proti diskriminácii. Doteraz sa o tieto oblasti delili komisár pre spravodlivosť a vnútro a komisár pre zamestnanosť a sociálne otázky.

„Očakávame, že občania EÚ majú vlastné a presaditeľné práva, najmä v oblasti rovnosti a antidiskriminácie, ochrany menšín a boja proti rasizmu, homofóbii, xenofóbii, anti-rómskym postojom, antisemitizmu a islamofóbii“, píše sa v liste zaslanom Barrosovi.

Liberáli tiež trvajú na tom, aby budúca Komisia presadzovala jednotný európsky plán hospodárskej obnovy. Doteraz Európa podľa nich prijala 27 rozdielnych – a často protekcionistických – záchranných balíkov.

V ňom by mala brať do úvahy klimatické ciele, nové technológie a udržateľné investície, a tiež rozvinúť sektorové stratégie podobné tým, ktoré boli úspešne implementované v automobilovom a bankovom sektore.

Verhofstadt vyzýva na vytvorenie funkcie jednotného európskeho finančného dozorného úradníka a zavedenie strednodobého rozpočtového plánu EÚ pre roku 2013-2020 (budúca finančná perspektíva), ktorý by bol založený najmä na vlastných zdrojoch EÚ. V súčasnosti majú najväčší podiel príspevky členských krajín založené na ich HDP.

Liberáli tiež Komisiu vyzývajú na vytvorenie nových pravidiel verejného obstarávania v obrannom priemysle.

„Očakávame, že v najbližších týždňoch si prečítame váš politický program a stretneme sa s vami, aby sme diskutovali o ňom a o obsahu vášho memoranda v septembri“ uzatvára Verhofstadt v liste.

Podobný zoznam podmienok zverejnili začiatkom týždňa socialisti. Ich líder Martin Schultz dnes ministrov EÚ varoval, že Barrosovu nomináciu nezvládli.