Barroso odmietol smelú finančnú reformu

FOTO TASR/AP/Christian Lutz

Napriek tomu, že komisár pre hospodárske záležitosti Joaquín Almunia začiatkom týždňa zaujal pozitívne stanovisko k emisii spoločných európskych dlhopisov na získanie finančných prostriedkov pre členské štáty s problémami, Barroso túto myšlienku dôrazne zavrhol.

„Nemyslím si, že je užitočné špekulovať o možnostiach, ktoré nemajú šancu uspieť,“ povedal počas prezentácie návrhov Komisie pred jarným summitom EÚ 19. – 20. marca. Reagoval aj na žiadosť niektorých štátov a tlak médií a vyhlásil, že proces vstupu do eurozóny ostane zachovaný a podmienky sa nezmenia. „Zmena prístupových kritérií nie je súčasťou agendy,“ zdôraznil, pretože „ by mohla vyprovokovať destabilizáciu eurozóny“.

Ako sa vo všeobecnosti očakávalo Komisia nenavrhla jednotný regulačný orgán, ktorý by kontroloval činnosť medzinárodných bankových a poisťovníckych skupín doteraz sledovaných len na národnej úrovni. „Vytvorenie jediného supervízora v Európe nie je reálne,“ povedal Barroso, čím sa priklonil na stranu záverov, ktoré predložila expertná skupina pod vedením Jacquesa de Larosiéra.

Tá navrhla dvojstupňový systém, pričom makroregulačnú úlohu bude zohrávať nový orgán pod drobnohľadom Európskej centrálnej banky (ECB). Mikroregulácia bude v rukách kolégií supervízorov pre každú medzištátnu skupinu a nad tými budú mať dozor tri nové európske kontrolné inštitúcie, ktoré budú môcť zasiahnuť v kontroverzných situáciách.

Barroso potvrdil, že Komisia sa stotožňuje so závermi expertnej skupiny a namiesto odporúčaného trojročného tranzitného obdobia, chcú do konca mája predstaviť návrhy na okamžité zriadenie nových orgánov. Tieto inštitúcie však neznamenajú žiadny prevrat v európskom regulačnom systéme, keďže budú len vyššou úrovňou už existujúcich výborov pre kontrolu bánk (CEBS), poisťovníckych skupín (CEIOPS) a istín (CESR).

Komisia sa zaviazala, že v apríli predstaví legislatívny nástroj pre hedgeové fondy a private equity a v ďalších mesiacoch aj pre deriváty, maloobchodné investičné produkty, na ochranu bankových depozitárov a zlepšenie kvality a kvantity kapitálu v rukách finančných inštitúcii, aby sa predišlo insolventnosti.

Prvé kroky svojich regulačných iniciatív má Komisia úspešne za sebou. Zástupcovia členských krajín včera schválili pravidlá riadenia činnosti ratingových agentúr, ktoré EK navrhla v novembri 2008.