Barrosova vízia nízkoemisnej ekonomiky

Pozadie

Návrh Komise pre oblasť energetiky a klimatické zmeny vyvolal ešte pred zverejnením kritiku zo strany predstaviteľov priemyslu, ochrancov životného prostredia a niektorých členských štátov EÚ. Barrosova vízia „20 20 20 do 2020“ spočíva v

  • znížení emisií sleníkových plynov o 20 %,
  • v 20 % podiele energie získanej z obnoviteľných zdrojov v celkovej spotrebe energie a
  • v energetickej efektívnosti vyššej o 20 %.

Ak sa podarí dosiahnuť globálnu medzinárodnú dohodu, ktorá upraví režim po vypršaní platnosti Kjótskeho protokolu, je EÚ pripavená znížiť emisie CO2 až o 30 %. Návrh ošetruje aj zachytávanie a uskladňovanie CO2 a pravidilá pre poskytovanie štátnej pomoci pre projekty zamerané na životné prostredie.

Otázky

Brusel pritvrďuje systém obchodovania s emisiami (Emision Trading Scheme), ktoré sa od roku 2013 budú predávať podľa jednotných celoeurópskych pravidiel a nie prideľovať podľa národných alokačných plánov. Využíva tak trhové mechanizmy na dosiahnutie cieľov. Do ETS patrí viac ako 10 000 najväčších znečisťovateľov (elektrárne, rafinérie, oceliarne), ktoré produkujú takmer polovicu emisií CO2 v EÚ.

Pri stanovení národných cieľov pre oblasti, ktoré obchod s emisiami nepokrýva, brala Komisa do úvahy výšku odhadovaného ekonomického rastu do roku 2020, pri zachovaní solidarity medzi členskými štátmi EÚ. Slovenská republika bude môcť zvýšiť emisie o 13 %. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2020 stanovila Komisia pre Slovensko na 14 %. Takto nastavené národné ciele by podľa Komisie mohli ušetriť Slovensku 600 miliónov eur ročne na dovoze ropy a zemného plynu. Švédsko, ktoré už dnes 40 % energie získava z obnoviteľných zdrojov bude nútené zvýšiť tento podiel na 49 %, čo je najviac z celej EÚ.

Podľa nemeckého komisára Güntera Verheugena, opatrenia pravdepodobne zdvihnú ceny elektriny pre domácnosti a podniky, kedže prvými, ktorí sa do voľného obchodovania s emisiami od roku 2013 budú musieť zapojiť sú energetické spoločnosti. Neskôr sa pridá letecký a petrochemický priemysel.

Spotrebiteľov budú nové opatrenia stáť podľa odhadov európskej exekutívy 60 miliárd eur, čo predstavuje 0,5 % HDP EÚ. Komisa tvrdí, že napriek tomu, že to nebude ani lacné, ani bezbolestné, status quo je neprijateľný. Každý Európan tak zaplatí týždenne 3 eurá až do roku 2020. Podľa predsedu Komisie Barrosa hovoria najoptimistickejšie odhady, že cena za nečinnosť by bola 10 krát vyššia. „Každý deň, čo stúpa cena za ropu a plyn, reálne náklady opatrení klesajú“, odkázal dnes Barroso poslancom EP v Bruseli.

Komisa tvrdí, že si uvedomuje, že znižovanie emisií može mať zásadný dopad na konkurencieschopnosť spoločností oproti iným krajinám. „Nemá význam, aby bola Európa prísna, ak to má znamenať, že spoločnosti svoju produkciu presunú inam“, hovorí Barroso. Riešením by mala byť medzinárodná dohoda, ak sa tak nestane Komisia zváži možnosť zavedenia emisných limitov pre importérov, aby vyrovnala ich výhodu voči európskym konkurentom. (EurActiv 32/01/2007).

Pozície

Predseda Komisie, José Manuel Barroso, označil predkladaný návrh za najkomplexnejší a najambicióznejší na svete. „Tento návrh predstavuje možnosť pre Európu ukázať sa v najlepšom svetle (…) Je to presne ten typ politiky, ktorý dokazuje, prečo potrebujeme silnú EÚ viac ako kedykoľvek predtým“, vyhlásil v pléne EP.

Poslankyňa EP Marianne Thyssen (EPP-ED) uviedla, že EÚ týmto návrhom ukázala, že nemá strach prebrať líderstvo vo svete. Frakcia ľudovcov podľa nej podporuje názor Komisie, chce si však overiť, či sú opatrenia realizovateľné pre jednotlivé členské štáty a európsky priemysel.

Predstavitelia frakcie socialistov Hannes Swoboda, Linda McAvan a Robert Goebbels v spoločnom komuniké označili 20 % zníženie emisií za absolútne minimum. Pripomenuli, že závery z konferencie na Bali hovoria o potrebe znížiť emisie od 25 do 40 %, aby sa  globálne oteplenie obmedzilo na 2 stupne.

Slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (NI) si myslí, že “Európska únia musí pripustiť svoju mieru zodpovednosti za stav, aký v oblasti klimatických zmien máme”. Je teda podľa nej logické, že rozvinuté krajiny a rozvojové krajiny nebudú mať rovnaké ciele. “Čína, India musia za znižovanie emisií obdržať kompenzáciu, ktorá musí byť exaktne definovaná. Avšak bez toho, aby tento problém začali brat vážne aj Spojené štáty budú akékoľvek naše snahy len mrhaním času.”

Ďalšie kroky

Návrh Komise musí na to, aby vstúpil do platnosti, získať súhlas všetkých členkých krajín a Európskeho parlamentu.