Bezpečný alebo nie? Posúdenie glyfosátu Únia posúva na budúci rok

Ilustračný obrázok. [EPA-EFE/Steffen Schmidt]

Európske agentúry tvrdia, že pre obrovský nápor pripomienok verejnosti musia odsunúť záverečné posúdenie, či je herbicíd rizikový pre ľudské zdravie a životné prostredie. Očakáva sa tak, že povolenie – ktoré vyprší v decembri – na predaj výrobkov obsahujúcich túto látku Komisia predĺži.

Po návrhu novej legislatívy na zníženie používania pesticídov v EÚ sa odkladá aj dlho očakávané posúdenie herbicídu glyfosát.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska chemická agentúra (ECHA) v súčasnosti skúmajú, či nie je nebezpečný pre ľudské zdravie. Povolenie na používanie glyfosátu v Európskej únii totiž platí len do 15. decembra, preto sa očakávalo, že zodpovedné európske inštitúcie rozhodnú o jeho ďalšom osude ešte pred týmto dátumom.

Dve agentúry ale v utorok (10. mája) oznámili, že na odborné posúdenie látky potrebujú viac času. Celý proces by mali dokončiť do polovice roku 2023. Očakáva sa tak, že Európska komisia dočasne predlží povolenie na predaj výrobkov obsahujúcich túto látku.

O čo ide

Glyfosát je celosvetovo najpoužívanejší herbicíd. Je to chemická látka, ktorá pomáha (nielen) poľnohospodárom a záhradkárom s ničením nežiaducich burín. Pôvodne ju na trh uviedla americká firma Monsanto. Tá sa ale neskôr stala súčasťou nemeckého chemického koncernu Bayer.

Európske agentúry prípravok skúmali pre pretrvávajúce obavy, že glyfosát má negatívne účinky na životné prostredie a ľudské zdravie. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) v roku 2015 zaradila túto látku medzi pravdepodobné karcinogény pre človeka.

Všetky pesticídy v Únii získavajú povolenie na určitý čas, po ktorom musia zodpovedné agentúry opäť preskúmať, či sú bezpečné alebo nie. Glyfosát takto povolenie získal v roku 2017 s tým, že každý prípravok, ktorý ho obsahuje, bude na základe hodnotenia bezpečnosti povolený vnútroštátnymi orgánmi. Na Slovensku môžu pestovatelia glyfosát používať.

Štúdia o dopadoch glyfosátu na zdravie musí byť verejná, rozhodol európsky súd

Existujú obavy, že povolený prostriedok proti burine ohrozuje zdravie. Európska agentúra pre potravinovú bezpečnosť urobila analýzu, ktorú musí teraz zverejniť.

ECHA a EFSA skúmajú návrh hodnotenia glyfosátu od štyroch členských štátov, ktoré v roku 2019 vybrala Komisia do hodnotiacej skupiny pre glyfosát: Francúzsko, Maďarsko, Holandsko a Švédsko.

V minulosti už raz európske agentúry, ale aj OSN vydali stanovisko, že neexistujú jasné dôkazy o súvislosťou medzi používaním herbicídu a rakovinou u ľudí. K rovnakému záveru dospeli aj regulačné orgány v USA, Kanade, Nemecku, Japonsku a ďalších krajinách. To, že by bol produkt nebezpečný, samozrejme odmieta aj jeho výrobca.

Na druhej strane je tlak vedcov a verejnosti, ktorí žiadajú transparentný hodnotiaci proces, ktorý vezme do úvahy všetky vedecké poznatky o vplyve glyfosátu. V EÚ vznikli aj dve úspešné občianske iniciatívy za zákaz glyfosátu.

Skupina vedcov minulý rok kritizovala predbežný pozitívny posudok pre látku s tým, že vychádza hlavne z analýz nemeckého farmaceutického a chemického giganta. Samotná spoločnosť Bayer zároveň čelí desiatkam tisícom žalôb pre škodlivé účinky jeho výrobku Roundup, najznámejšieho herbicídu obsahujúceho glyfosát.

Tisíce pripomienok

To, akou citlivou témou je Glyfosát, sa ukázalo aj v súčasnom procese hodnotenia jeho rizík. ECHA & EFSA ako dôvod na odklad záverečného verdiktu uviedli, že vo verejnej konzultácii k hodnoteniu dostali „bezprecedentné množstvo“ pripomienok.

„Takýto záujem verejnosti podčiarkuje dôležitosť transparentnosti pri hodnotení účinných látok v EÚ,“ agentúry v tlačovej správe vysvetľujú, prečo rozhodnutie posunuli o ďalší rok.

Iba úrad pre bezpečnosť potravín tvrdí, že dostal tritisíc pripomienok z členských štátov a zo Skupiny za obnovu glyfosátu (GRG), ktorá zastupuje agrochemických producentov. EFSA hodnotí riziká látky pre zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie. ECHA posudzuje jej karcinogenitu a vývojovú a reprodukčnú toxicitu.

Únia nemeria a neznižuje dostatočne riziká používania pesticídov, tvrdia audítori EÚ

Agropolitika EÚ podľa správy Európskeho dvora audítorov nemá účinné opatrenia, ktoré by poľnohospodárov odrádzali od používania pesticídov na ochranu rastlín namiesto toho, aby sa obrátili na nechemické alebo alternatívne metódy.

Podľa firiem združených v CRG je zdržanie procesu a predĺženie schvaľovacieho obdobia štandardným postupom regulačného procesu EÚ.

Aktivisti, naopak, volajú po jeho urýchlení. „Vo vedeckej literatúre je dnes už dostatok dôkazov toxických účinkoch glyfosátu na zdravie občanov a životné prostredie,“ povedal pre bruselský portál EURACTIV.com Martin Dermine z organizácie Pesticide Action Network Europe.

Eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakides uviedla, že ju odklad „veľmi znepokojil“.

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter