Bezútešný výhľad pre životné prostredie na ďalších 25 rokov

 

Krátka správa:

Svetová ekonomika hladuje po energii a neberie do úvahy volania po väčšej efektivite energie a rastúci vedecký konsenzus o nebezpečenstvách globálneho otepľovania. Toto môže byť nájdené v Energetickom výhľade, zverejnený štatistickým úradom Ministerstva pre energiu USA (EIA – Energy Information Administration).

Správa sa zmieňuje o nasledujúcich hlavných projekciách na roky 2003-2030:

  • svetová spotreba energie vzrastie v priemere o 2% ročne medzi rokmi 2003 až 2030. K najrýchlejšiemu rastu dôjde v nečlenských krajinách OECD.
  • priemyselný sektor bude mať najvyšší nárast spotreby energie (2,4% ročne), kým nárast spotreby energie v sektore dopravy sa spomalí v dôsledku rastúcich cien ropy
  • ropa ostane dominantným zdrojom energie; svetová spotreba ropy vzrastie z 80 miliónov barelov denne v roku 2003 (dnes je to 86) na 118 miliónov barelov v roku 2030. OPEC poskytne väčšinu suroviny pre tento nárast (14,6 milióna barelov denne) a dôjde k zvýšenej spotrebe ropy z krajín mimo OPEC-u a nekonvenčných zdrojov ako biopalív, skvapalneného uhlia či skvapalneného zemného plynu)
  • spotreba zemného plynu sa zvýši v priemere o 2,4% ročne
  • svetová spotreba uhlia sa zvýši ročne v priemere o 3% (najmä v Číne)
  • svetová jadrová kapacita sa zvýši z 361 gigawattov v roku 2003 na 438 gigawattov v roku 2030, ale v Európe významne klesne
  • obnoviteľné zdroje energie vzrastú do roku 2030 z 8 na 9%
  • globálne emisie oxidu uhličitého vzrastú z 25 miliárd ton v roku 2003 na 43,7 ton v roku 2030

Ponuka energie a politické opatrenia na boj proti globálnemu otepľovaniu sú tiež agendou dnešného samitu medzi EÚ a USA vo Viedni v Rakúsku.