EÚ chce prenikať na ázijské trhy

Pozadie:

Vzhľadom na to, že EÚ čelí značnému konkurenčnému tlaku krajín Ázie a Latinskej Ameriky, navrhla Komisia minulý október novú obchodnú stratégiu. Jej cieľom je pomôcť európskym spoločnostiam získať prístup na nové trhy, čím by sa stimulovala konkurencieschopnosť a rast Európy.

Dokument Komisie s názvom „Globálna Európa: Konkurovať vo svete“ označil za prioritu číslo jeden uzatvorenie bilaterálnych obchodných dohôd v situácii, keď nedošlo k uzavretiu rokovaní z Doha.

Otázky:

Ministri zahraničných vecí EÚ 23. apríla 2007 odsúhlasili otvorenie dohôd o voľnom obchode (angl. skratka FTAs – free trade agreements) s Indiou, Kóreou a desiatimi krajinami ASEAN, čo by malo napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti EÚ voči Japonsku a USA v týchto regiónoch, ktoré z globálneho hľadiska predstavujú takmer 10% globálneho obchodu EÚ.

Členské štáty zdôraznili, že dokončenie tzv. kola z Doha globálnych rokovaní o obchode vo WTO ostáva pre EÚ najväčšou prioritou, ale dodali, že vzhľadom na patovú situáciu týchto rozhovorov od minuloročného júna by mali bilaterálne dohody „byť rýchlo prijaté, aby zlepšili vonkajšiu konkurencieschopnosť a voči globálnym konkurentom podmienky prístupu na trh pre európsky priemysel na tieto dôležité trhy“.

Komisia tvrdí, že dohody by mohli zvýšiť export EÚ do krajín ASEAN o 24,2%, do Indie o 56,8% a do Kórey o 47,8%, čo by v celku predstavovalo viac než 40 miliárd € pre ročné príjmy exportérov.

Pozície:

Komisár pre obchod Peter Mandelson povedal, že dohody pomôžu otvoriť európskym spoločnostiam nové trhy a v konečnom dôsledku posunú vpred agendu multilaterálneho obchodu, pretože budú pokrývať oblasti ako investície, práva duševného vlastníctva a verejného obstarávania, ktoré nie sú zahrnuté v globálnych rozhovoroch o obchode.

Podnikateľská lobby v Európe privítala stratégiu EÚ prísť s novou generáciou FTAs, založených skôr na ekonomických kritériách než na geopolitických či rozvojových úvahách a vyhlásila, že komplementárne prístupy k WTO sa stali nevyhnutnými vzhľadom na pokračujúce oneskorenie rozhovorov z Doha a rýchlom šírení sa bilaterálnych a regionálnych dohôd o voľnom obchode medzi hlavnými obchodnými partnermi Európy. „Bez rýchleho konania by mal tento trend pravdepodobne značný negatívny dopad na trhový podiel EÚ na veľkých rýchlo rastúcich trhoch na celom svete a následný dopad na konkurencieschopnosť rast a pracovné miesta v Európe,“ tvrdí organizácia BusinessEurope.

Rozhodnutie EÚ o bilaterálnom postupe však bolo kritizované zo strany mimovládnych organizácií, ako aj medzinárodnej organizácie WTO. Nedávna správa WTO o obchodnej politike a praktikách EÚ vyhlásila, že rozhodnutie EÚ spustiť nové bilaterálne obchodné rokovania „by mohli ďalej komplikovať jej obchodný režim a odviesť pozornosť od multilaterálneho obchodného systému“.

„Väčšina (členov WTO) si nemôže dovoliť jazdiť na oboch koňoch. Máme tu problém odklonu zdrojov,“ povedal riaditeľ WTO a niekdajší komisár pre obchod Pascal Lamy a dodal, že najchudobnejšie krajiny sveta a ich problémy by mali byť riešené na úrovni WTO: „Väčšina rozvojových krajín má problém skôr s podporami a antidumpingom než s clami. Toto sú systémové otázky.“

Šéfka kampane Oxfamu Fair Trade (Spravodlivý obchod) Celine Charveriatová povedala, že nová stratégia predstavuje pre chudobné krajiny závažnú hrozbu: „Plán EÚ použiť dohody o voľnom obchode na vynútenie si ústupkov v otázkach, ktoré rozvojové krajiny na rokovaniach vo WTO opakovane odmietali, podkope multilateralizmus a zvýši chudobu a nerovnosť,“ povedala, kritizujúc tak pokrytectvo EÚ, ktorá vyzýva iné krajiny, aby rokovali o iných než colných prekážkach obchodu a zároveň naďalej „platí obrovskú sumy na podpory farmám, ktoré narúšajú obchod“.

Ďalšie kroky:

  • 7.-11. máj 2007: Otvorenie nového kola rokovaní medzi Kóreou a EÚ
  • Koniec roka 2007: Nový konečný termín, stanovený kľúčovými hráčmi v globálnom obchode, na dokončenie rozhovorov, začatých v Doha