Bioenergia – ministri chcú voľnosť pri určovaní cieľov

 

Krátka správa

Európska politika podpory biomasy by sa mala zamerať na aspekty výskumu a vývoja a na zabezpečenie hladného fungovania trhov na úrovni EÚ a globálnej úrovni. Zhodli sa na tom ministri energetiky členských krajín EÚ na zasadnutí Rady 8. júna 2006.

Trvali na zachovaní voľnosti členských krajín pokiaľ ide o prístup k podpore a výber sektora, v ktorom budú biomasa a energetické plodiny využívané – vyhrievanie či chladenie, doprava, či výroba elektrickej energie.

Výskumné aktivity na úrovni EÚ by sa podľa nich mali zamerať najmä na „biopalivá druhej generácie, biorafinérie, efektívnu technológiu boilerov, dopad emisií z biomasy a znečistenie vzduchu a aspekty uvedenia na trh“. Ďalšou prioritou je nárast využitia biomasy, vrátane odpadu, „najmä pre doplnkovú výrobu elektrickej energie a vyhrievanie štvrtí“. Komisiu súčasne vyzvali, aby:

  • Revidovala legislatívu týkajúcu sa odpadu a tým „ešte viac podporila využitie biomasy a čistého odpadu ako paliva“;
  • „Revidovala legislatívu týkajúcu sa bočných produktov zvierat s ohľadom na podporu využitia vedľajších produktov farmárstva a spracovania potravín ako obnoviteľných energetických zdrojov.“

Európska komisia v súvisiacom dokumente otvorila 8. júla Technologickú platformu pre biopalivá, aby sa koordinoval výskum biopalív a biomasy. Platforma, vedená priemyslom, by mala vytvoriť európsku stratégiu tvorby biopalív, ktorá by bola v zhode so súčasnou infraštruktúrou, predovšetkým dopravnou. „Vízia pre 2030 a potom“ bola prezentovaná na konferencii a bude základom budúcej stratégie na úrovni EÚ.

S rozvojom biopalív počíta vo svojej energetickej koncepcii aj Slovensko. V sektore dopravy sa má ich podiel do roku 2010 zvýšiť na 5,75% energetického obsahu, pričom má trvalo rásť.