Biopalivá rozdeľujú ministrov pre poľnohospodárstvo

Krátka správa:

Ministri poľnohospodárstva diskutovali 20. februára 2006 o akčnom pláne Komisie o biomasestratégii Komisie pre biopalivá. Privítali obe iniciatívy, ale tiež vyjadrili obavy o svoju poľnohospodársku produkciu. Niektoré vlády chcú obmedziť dovoz biopalív (napr. etanolu) z krajín ako Brazília a podporiť domácu výrobu biopalív (EÚ je svetovým lídrov vo výrobe biodieselu).

Niektoré z nových členských štátov EÚ nástojili na tom, aby boli zahrnuté v súčasnom systéme energetických plodín, ktorý umožňuje, aby EÚ vyplácala farmárom prémiu 45€ za hektár pôdy, použitej na produkciu energetických plodín (obilniny, cukrová repa). Tento motivačný systém bol zavedený počas poslednej reformy spoločnej poľnohospodárskej reformy, ale v súčasnosti môže byť využívaný len pôvodnými staršími členskými štátmi.

EÚ prehodnotí túto schému pred koncom roka 2006.

Ministri pre poľnohospodárstvo sa vrátia k diskusii o bioenergetike na svojom marcovom stretnutí.