Biopalivá vyvolávajú spor medzi EÚ a USA

Tankovať biopalivá? (creativecommons.org)

Pozadie

Podpora produkcie biopalív bola reakciou mnohých vlád na problém klimatických zmien a rastúce ceny ropy. V marci 2007 sa lídri EÚ zaviazali, že do roku 2020 zvýšia podiel biopalív z dnešných 2% na minimálne 10%.

V EÚ sú v doprave v súčasnosti najdôležitejšie dve biopalivá – bioetanol a biodiesel. Vyrábajú sa z potravinárskych plodín, ako kukurica, cukrová trstina, či repka. Ich produkcia prudko rastie aj v USA.

Otázky

Federálna vláda USA umožňuje, aby boli subvencované aj minimálne biodieselové zmesi určené na export. Podľa Európskeho výboru pre biodiesel (EBB) to vedie k „dramatickému nárastu“ exportu biodieselu z USA a „vážnemu poškodeniu“ európskeho sektora.

Americkí exportéri využívajú federálny zákon, podľa ktorého môžu získať subvenciu asi 200 eur na tonu zmesovej kvality „B99“. Tá je tvorená čistým biodieselom (často lacno dovážaným z krajín ako Malajzia či Indonézia) a 0,1%, alebo menej, minerálneho dieselu.

Zmes je potom dovážaná do Európy a predávaná ako čistý biodiesel, takže môže získať ešte aj európske subvencie. Americkí dovozcovia tak môžu ľahko podliezť európske ceny, podľa niektorých európskych producentov až o 30%. Tlak ešte zhoršuje lacný dolár.

EBB reprezentuje 56 spoločností a združení, ktoré spolu kontrolujú asi 80% produkcie biopalív v EÚ. 25. apríla predložila Komisii právnu sťažnosť, v ktorej žiada „začatie antidumpingového a antisubvenčného vyšetrovania, s cieľom uvalenia opravných prostriedkov proti exportu „B99“ do EÚ v čo najrýchlejšom čase.“

Pozície

Intenzívna cenová konkurencia „postupne narušila veľkú časť európskych producentov biopalív a väčšinu z nich vytlačila z trhu“, tvrdí vyhlásenie EBB z 25. apríla. Podľa organizácie problém neohrozuje len európsky priemysel, ale aj cieľ dosiahnuť 10% podiel biopalív v doprave.

Projektová manažérka EBB Amandine Lacourt pre EurActiv povedala, že DR pre obchod zatiaľ reagovalo na ich sťažnosť „veľmi, veľmi vnímavo.

Peter Power, hovorca komisára pre obchod Petera Mandelsona, potvrdil že Komisia vníma tieto problémy „veľmi pozorne“. „Za žiadnych okolností nebudeme tolerovať nespravodlivý obchod.

Americkí producenti biodieselu však prešli okamžite do protiútoku a európsku konkurenciu obvinili z pokrytectva.

„Údajné problémy európskeho priemyslu biodieselu nemajú nič spoločné s americkým exportom. Členovia EBB vyrábajú biopalivá z drahších plodín, než americkí producenti, a náklady týchto plodín výrazne vzrástli“, tvrdí americký Národný výbor biodieselu vo vyhlásení z 25. apríla.

Americká skupina tvrdí, že chce „použiť akýkoľvek dostupný prostriedok aby sa bránila proti bezpredmetným obvineniam EBB“. Okrem toho sa chce obrátiť na amerického predstaviteľa pre obchod, aby konal proti „nehoráznym“ európskym obchodným bariéram, ktoré „poskytujú európskym producentom palív preferenčný prístup“. Americkým producentom vadia predovšetkým technické štandardy obsahu v EÚ, ktoré zvýhodňujú v Európe najčastejšie používanú plodinu na výrobu biopalív, repku olejnú.

Ďalšie kroky

  • 25. apríl 2008: Európski producenti biodieselu predložili Európskej komisii oficiálnu právnu sťažnosť na USA. Komisia sa musí do 45 dní rozhodnúť, či začne vyšetrovanie. Ak sa do deviatich mesiacov ukáže, že americký subvencovaný biodiesel je umiestňovaný na európskych trhoch za dumpingové ceny, EÚ môže n neho uvaliť dodatočné clá.
  • 13. máj 2008: Na druhom stretnutí Transatlantickej hospodárskej rady sa problém pokúsia vyriešiť delegácie USA a EÚ na vysokej úrovni.