Boom kreditiek vo východnej Európe

Foto: www.flickr.com / CreditCardOffers

Krátka správa

Kým jeden Východoeurópan vlastní štatisticky len tri štvrtiny  platobnej karty, v peňaženke priemerného Západoeurópana sa nachádzajú hneď dve. Ku koncu roka 2006 sa používalo v regióne strednej a východnej Európy 187 mil. platobných kariet. I keď sa tento počet v voči roku 2004 zvýšil o takmer dve tretiny, v porovnaní so západnou Európou je to stále málo.

Trh s platobnými kartami sa ešte len rozvíja v Poľsku, Rusku a na Ukrajine. Inde v regióne pripadá na jedného obyvateľa približne jedna karta. Západoeurópsky priemer dosahujú len Slovinsko a Chorvátsko. Slovinsko má tiež najhustejšiu sieť platobných terminálov, cez ktoré sa dá bezhotovostne zaplatiť za nákup v pokladnici obchodného domu.

Východní Európania obľubujú predovšetkým používanie debetných kariet. V roku 2004 využívalo tento typ až 90% zákazníkov. Za dva roky sa podiel mierne znížil. Bolo to spôsobené trojnásobným zvýšením počtu kreditných kariet. Debetná karta slúži pre okamžité poukázanie prostriedkov na ťarchu účtu, ku ktorému je vydaná. Kreditná karta je úverovým typom produktu. V prípade platby je čerpaný spotrebný úver, ktorý je potrebné splatiť naraz alebo po častiach v závislosti od podmienok vydania karty.

Väčšina ľudí používa základné typy kariet Maestro a Visa Electron. Tieto najlacnejšie produkty spoločností MasterCard a Visa sú veľmi obľúbené aj pokiaľ ide o voľbu medzinárodnej platobnej karty (podiel 77%), konštatuje portál BBJ.hu.

História platobných kariet sa na Slovensku začala písať v roku 1969, keď československá cestovná kancelária Čedok začala akceptovať štandard Diners Club. Po prvý raz mohli kartu použiť v bankomate zamestnanci Československej sporiteľne v januári 1989. Prvý on-line bankomat v regióne celej strednej a východnej Európy spustila opäť československá inštitúcia – Komerčná banka v roku 1992.

Aké obľúbené sú platobné karty na Slovensku? Odpoveďou je niekoľko štatistických údajov za rok 2006:

  • slovenské banky vydali štyri milióny platobných kariet,
  • 78% platobných kariet je debetného typu,
  • obyvateľ Slovenska použije svoju kartu v priemere dvakrát mesačne,
  • viac ako dve tretiny operácií s platobnými kartami tvoria výbery z bankomatu,
  • obyvatelia Slovenska mali k dispozícii 2009 bankomatov
  • obyvateľom Slovenska bolo prístupných 20 tis. platobných terminálov pri pokladniach v obchodoch,
  • mesačne sa z bankomatov vyberie v priemere 17 mld. Sk, teda 8,5 mil. Sk z každého jedného,
  • obyvatelia Slovenska zaplatia mesačne kartou za nákupy v celkovej hodnote 4 mld. Sk,
  • v priemere si obyvateľ Slovenska pri jednej návšteve bankomatu vyberie 3.000,- Sk, za jeden nákup zaplatí bezhotovostne 1.400.- Sk, teda jeho ľubovoľná bezhotovostná operácia má priemernú hodnotu približne 2.500,- Sk.