Bratislavský región je piaty najbohatší v EÚ

Zdroj: www.vlada.gov.sk

Bratislavský región si polepšil o štyri priečky a predbehol aj Prahu. Vôbec najbohatším regiónom ostáva vnútorný Londýn s 332 % HDP na obyvateľa z európskeho priemeru. Za ním nasleduje Luxemburg (226 %), Brusel (223 %) a Hamburg (188 %). Najchudobnejšie európske regióny sú Severozápadné Bulharsko (27 %), Severocentrálne Bulharsko (29 %) a Severovýchodné Rumunsko (29 %).

Z celkového počtu 271 regiónov dosahuje 39 regiónov HDP na obyvateľa, ktoré je vyššie ako 125 % z priemeru EÚ. Najpočetnejšie zastúpenie má v tejto skupine regiónov Nemecko (8), Holandsko (5), Taliansko a Rakúsko (4). Naopak medzi dvadsiatkou najchudobnejších regiónov nájdeme 5 bulharských, 6 rumunských, 4 maďarské a 5 poľských.

Zvyšné tri slovenské regióny (tzv. NUTS II) za Bratislavským regiónom výrazne zaostávajú. Región Západné Slovensko dosahuje úroveň 68 % európskeho priemeru, Stredné Slovensko 58 % a Východné Slovensko len 49 %. Navyše kým HDP Bratislavského regiónu od roku 2007 aj napriek kríze rástlo, zvyšné tri regióny zaznamenali pokles. To znamená, že regionálna priepasť na Slovensku sa ďalej prehlbuje.

Eurostat upozorňuje na to, že údaje o HDP môžu byť v prípade niektorých regiónoch výrazne ovplyvnené pohybmi pracovnej sily medzi regiónmi. Výsledný HDP tak môže byť v niektorých prípadoch podhodnotený a v niektorých nadhodnotený.