Británia má problémy s obnoviteľnou energiou

Pozadie:

EÚ má v súčasnosti cieľ pokrývať do roku 2010 12% svojej celkovej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ako aj špecifický cieľ 21% pre výrobu elektrickej energie.

V marci 2007 sa lídri členských krajín EÚ dohodli, že budú tlačiť na ešte ambicióznejší cieľ a rozhodli sa zvýšiť celkový cieľ na 20% do roku 2020. Špecifický cieľ, týkajúci sa elektrickej energie, však bol opustený ako súčasť dohody o tom, aby bola členským štátom EÚ ponechaná väčšia flexibilita pri dosiahnutí celkového cieľa.

Otázky:

Dopyt po elektrickej energii, vyrobenej z OZE ako napr. veternej energie, by mal v tomto roku vo Veľkej Británii rásť, vzhľadom na to, že podniky plánujú podľa prieskumu Datamonitor, ktorý zisťoval postoje 3500 najväčších nákupcov energie vo Veľkej Británii, kúpiť v roku 2007 34 TWh „zelenej elektriny“. Výsledky prieskumu boli zverejnené 29. marca 2007.

„Podniky vo Veľkej Británii sa čoraz viac zameriavajú na získavanie elektriny z OZE,“ zistil prieskum a 28% spoločností v súčasnosti majú cieľ na spotrebu zelenej energie v roku 2007, čo je 7%-ný nárast oproti roku 2006.

Produkcia v roku 2006 však dosiahla úroveň len 12 TWh, čo ponecháva na rok 2007 potenciálne medzeru 22 TWh, zistil prieskum.

„Vnútorné podnikové ciele bude veľmi ťažké splniť,“ vyhlásili analytici Datamonitoru. „Napokon, zvýšenie dopytu po zelenej energii nie je sprevádzané novými kapacitami.“

Európske ciele pre OZE dotlačili Veľkú Britániu k tomu, že núti dodávateľov elektrickej energie vyrábať časť ich výroby z veternej, solárnej energie či biomasy a osvedčiť pôvod energie „zeleným certifikátom“.

Schéma záväzku pre obnoviteľné zdroje však nedokáže plniť potreby trhu, vzhľadom na to, že Veľká Británia vyrábala v rokoch 2005-6 13,7 TWh akreditovanej zelenej energie, čo je 24% pod litimitom schémy, ktorým je 18 TWh.

Pozície:

Podľa tohto prieskumu vytvárajú nejasnosti ohľadom spôsobu, podľa ktorého je energia označená za „zelenú“, problémy pre veľkých nákupcov energie, ktorí si nie sú vždy istí, akú energiu vlastne kupujú.

„Napr., tá istá MWh energie, ktorá vyprodukuje certifikovanú energiu podľa záväzku pre obnoviteľné zdroje, môže tiež vygenerovať certifikát vyňatia z platby, čo je daň podnikateľom za používanie energie,“ vyhlásil Paul Stewart, analytik Datamonitoru.

„Rastúci dopyt po zelenej energii vo Veľkej Británii nie je dostatočne silnou motiváciou sám osebe na to, aby viedol k vytvoreniu dostatočnej kapacity pre výrobu obnoviteľnej energie,“ povedal Stewart. „So schémou záväzku pre obnoviteľné zdroje, ktorej cieľom je navodiť to isté, by mali mať britské podniky jasno v tom, odkiaľ presne pochádza ich „zelená“ elektrická energia,“ dodal.

Snaha Francúzska, aby bola jadrová energia zahrnutá v iniciatíve EÚ na vyprodukovanie 20% elektrickej energie z OZE do roku 2020 len zvyšuje mieru neistoty – najmä vtedy, ak by boli aj vo Veľkej Británii „predané verejnosti“ očakávané nové veľké jadrové elektrárne, povedal Stewart.

Ďalšie kroky:

  • September 2007 – Komisia má predložiť návrh smernice o obnoviteľnej energii
  • Pred koncom roka 2007 – Komisia má prísť so správou a prehodnotením potreby harmonizácie podporných mechanizmov pre elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov.