Británia prehráva v boji proti väčším finančným právomociam EÚ

Pozadie:

Podľa plánu Komisie dohľad na špecifickými finančnými inštitúciami ostane v rukách národných regulátorov (European System of Financial Supervisors – ESFS), no vzniknú tri nové orgány, ktoré zabezpečia lepšiu koordináciu pri monitorovaní približne štyridsiatich medzinárodných bánk a poisťovní, ktoré majú v rukách dve tretiny celkových aktív EÚ.

V praxi by to znamenalo, že banka pracujúca len v rámci jednej krajiny EÚ bude pod dohľadom príslušného regulačného orgánu, kým banka s medzinárodnými aktivitami bude podliehať kolégiu národných supervízorov zo všetkých štátov v ktorých operuje. V prípade nezhôd v rámci kolégia bude mať posledné slovo jeden z troch nových orgánov. Tie by mali nahradiť existujúce výbory kontrolujúce činnosť bánk, poisťovní a cenných papierov.

Otázky:

Rada Ecofin zajtra rozhodne o osude troch navrhovaných regulačných orgánov, ktoré by Bruselu dali viac právomocí pri postupe voči národným regulátorom a európskym bankám, ktoré predstavujú systémové riziko.

Spomínané autority by prijímali rozhodnutia týkajúce sa mikroprudenciálnej finančnej aktivity v EÚ. Ministri sa už v októbri viac-menej dohodli nad makroprudenciálnym supervízorom – Európskou radou pre systémové riziká (ESRB).

Briti proces nezastavia

Európski diplomati veria, že Británia je jediným odporcom a ostatných 26 členov nové inštitúcie podporia. V EÚ podľa nich panujú štyri stanoviská voči návrhu: „Jedna skupina chce ešte viac kontroly, druhá je spokojná s návrhmi, tretia kritizuje niektoré časti a štvrtí sú Briti,“ povedal zdroj, ktorý si neželá byť menovaný.

Ministri však aj napriek tomu budú s veľkou pravdepodobnosťou požadovať jasný rámec ako bude EÚ môcť priamo intervenovať do národnej regulácie (hlavný sporný bod voči ktorému vystupuje Veľká Británia), no schválenie by to nemalo zablokovať. „Ministri budú chcieť vedieť, aká väčšina bude potrebná pre nové kontrolné orgány.“

Briti chcú jednohlasné hlasovanie

Spojené kráľovstvo zastavilo vyjednávania v októbri a požiadalo EÚ o jednoznačné vysvetlenie právomocí nových supervízorov v prípade, že členský štát zlyhá v implementácii ich rozhodnutí.

Macroprudenciálne rozhodnutia musia byť prijímané jednohlasne a mikroprudenciálne na základe kvalifikovanej väčšiny. Britská delegácia bude podľa diplomatov trvať na jednohlasnom rozhodovaní v oboch prípadoch, podľa nich totiž patrí do jedného „balíka“ a preto podliehajú jednomyseľnému hlasovaniu.

Viac právomocí EÚ

Briti argumentujú, že podľa doterajších vyjadrení budú európske kontrolné orgány môcť prekonať národné vlády a zasiahnuť do aktivít finančných inštitúcií. Hľadajú záruky, že EÚ nebude zasahovať do fiškálnej suverenity.

ESRB bude mať na druhej strane určité morálne právomoci „menovať a haniť“ tie organizácie, ktoré ohrozujú systém. O tom, že nebude mať legislatívne právomoci informoval ešte v septembri komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy.